Gulbenes novada valsts ģimnāzijas saimei noslēdzies spraigs, interesants darba cēliens – 2013./2014. mācību gads. Atskatoties un apkopojot paveikto, ir daudz gandarījuma un prieka. Mācību darbā mūsu skolēniem ir veicies labi (skolas vidējā atzīme – 6,7 balles).  Tradicionāli  skolas gada noslēguma sanāksmē  un izlaidumos (9. un 12. kl.) skolēni saņem medaļas. Šajā mācību gadā medaļu par labiem mācību sasniegumiem (vidējais vērtējums liecībā 7 – 7,99 balles saņēma 57 skolēni).

Ar 2014. gada 5. jūnija Pedagoģiskās padomes sēdes lēmumu GNVĢ 7. klasē uzņemti skolēni:

10. maijā Gulbenes novada valsts ģimnāzijas skolotāju kolektīvs devās uz Bērzu sākumskolu. Savstarpējā pieredzes apmaiņas seminārā tika gūts ieskats mācību procesā no 1. – 6. klasei.

15. maijā Latviešu Biedrības namā Rīgā  notika Vācijas Izglītības Ministru konferences vācu valodas II pakāpes eksāmena diplomu pasniegšanas pasākums. No Gulbenes novada valsts ģimnāzijas šo apliecinājumu par labām zināšanām starptautiskajā DSD eksāmenā saņēma Kate Annija Ročāne un Monta Pužule. Svinīgo pasākumu atklāja Rīgas Valsts vācu ģimnāzijas direktores vietnieks izglītības jomā Gunārs Tomass. Jaukus apsveikuma vārdus diplomu saņēmējiem, viņu vecākiem un skolotājiem teica Andrea Wiktorin – VFR vēstniece Latvijā. Viņa akcentēja skolotāju bieži teikto frāzi: „ ...nicht für die Schule, sondern für das Leben lernt ihr“./Jūs mācāties nevis skolai, bet dzīvei./ Vēstniece uzsvēra, ka jebkura valoda mūsdienās noder, strādājot kultūras, izglītības, ekonomikas, valsts pārvaldes vai zinātnes sfērā.

9.maijā pulksten 12. 00 Dīķa ielā 1 notika novada pirmās palīdzības sacensības. Šogad no ģimnāzijas piedalījās divas komandas, viena no pamatskolas un otra no vidusskolas klasēm. Sacensībās bija astoņi posmi, no kuriem piecos bija jāparāda praktiskās zināšanas, sniedzot palīdzību nelaimes gadījumā cietušajiem. Liels uzsvars sacensībās bija likts uz psiholoģisko palīdzību cietušajam, kā arī uz komandas sadarbību. Mūsu skolas komandas ar praktiskajos posmos, kā arī ar teorijā sasniedza labus rezultātus, vienīgais klupšanas akmens, kas mūs atstāja otrajā vietā, bija jautājumi par Sarkanā krusta vēsturi. Tagad zināsim, ko no teorijas un vēstures nepieciešams apgūt.