Šajā mācību gadā Gulbenes novada valsts ģimnāzijā veselības mācību kā izvēles priekšmetu apgūst vienpadsmit 10. klases skolēni. Viens no priekšmeta mērķiem ir sekmēt izglītojamā gatavību īstenot dzīvē savai un līdzcilvēku fiziskajai, garīgajai un sociālajai veselībai labvēlīgus lēmumus. Otrs, ne mazāk svarīgs mērķis, ir iepazīt ar medicīnu saistītās profesijas un saprast, vai nākotni saistīt ar šo nozari.

Šā gada 17.oktobrī mūsu skolas 6.a un 6.b klase projekta "Skolas soma" ietvaros apmeklēja Gulbenes Vēstures un novadpētniecības muzeja pedagoģisko nodarbību "Tautas dziesma". Nodarbību vadīja Iveta Petrovska.

5. klase sākas ar jaunu posmu skolas dzīvē un mums 5.c klases skolēniem sākās ar iepazīšanos un skolas dzīves interesantu organizēšanu, jo mums visiem ir vēlme labi un droši justies skolas vidē. Mūsu klasei ir sava devīze un savi likumi!

Pirmais kopīgais pasākums bija sporta dienas pasākums ar dažādām fiziskām aktivitātēm. Mēs jutāmies priecīgi un draudzīgi!

26.septembrī mēs, 10.a klase, devāmies pārgājienā uz Stāķiem.

Mūs sagaidīja atraktīvā Alise Rubene-Dūne. Viņa mums parādīja Stāķu skolu, tās sporta zāli, trenažieru zāli un jauniešu centru “Ligzda”. Pastāstīja par pagasta aktivitātēm, realizētajiem projektiem: Stāķu dīķa labiekārtošanu, Stāķu parka izveidi. Apskatījām unikālu objektu “Dabas viesistabu” un viesojāmies amatnieka Arvja  Rubeņa (ģimnāzijas absolventa) darbnīcā.

Šā gada 17.oktobrī mūsu skolas 6. a un 6. b klase iniciatīvas "Latvijas skolas soma" ietvaros apmeklēja Gulbenes Vēstures un novadpētniecības muzeja pedagoģisko nodarbību "Tautas dziesma". Nodarbību vadīja Iveta Petrovska.