5. klase sākas ar jaunu posmu skolas dzīvē un mums 5.c klases skolēniem sākās ar iepazīšanos un skolas dzīves interesantu organizēšanu, jo mums visiem ir vēlme labi un droši justies skolas vidē. Mūsu klasei ir sava devīze un savi likumi!

Pirmais kopīgais pasākums bija sporta dienas pasākums ar dažādām fiziskām aktivitātēm. Mēs jutāmies priecīgi un draudzīgi!

26.septembrī mēs, 10.a klase, devāmies pārgājienā uz Stāķiem.

Mūs sagaidīja atraktīvā Alise Rubene-Dūne. Viņa mums parādīja Stāķu skolu, tās sporta zāli, trenažieru zāli un jauniešu centru “Ligzda”. Pastāstīja par pagasta aktivitātēm, realizētajiem projektiem: Stāķu dīķa labiekārtošanu, Stāķu parka izveidi. Apskatījām unikālu objektu “Dabas viesistabu” un viesojāmies amatnieka Arvja  Rubeņa (ģimnāzijas absolventa) darbnīcā.

Šā gada 17.oktobrī mūsu skolas 6. a un 6. b klase iniciatīvas "Latvijas skolas soma" ietvaros apmeklēja Gulbenes Vēstures un novadpētniecības muzeja pedagoģisko nodarbību "Tautas dziesma". Nodarbību vadīja Iveta Petrovska.

Mācīties – tas nenozīmē sēdēt tikai skolas solā. Ieraudzīt mācību vidi ik uz soļa, tas gan  1.d klases skolēniem vēl ir jāiemācās . Pagājušonedēļ, pateicoties Karjeras nedēļas un iniciatīvas “Latvijas skolas soma” aktivitātēm, mācību stundas varēja noritēt ārpus ierastās skolas vides.

9. oktobrī mūsu skolā viesojās jaunieši no Viļakas valsts ģimnāzijas, lai apskatītu, kā un ko mēs darām skolēnu pašpārvaldē. Pasākums ilga no 15:00 līdz pat 17:00 – divas ļoti dinamiskas un piesātinātas stundas.