9.oktobrī skolā notika Gulbenes novada skolu direktoru seminārs. Direktori iepazinās ar jaunās starpbūves mācību kabinetiem, saimniecisko bloku, elektronisko skolas informācijas sistēmu.

Ģimnāzisti apmeklē Zinātnieku nakti

Piektdien, 26. septembrī, mūsu skolas skolēni kopā ar skolotājām Līgu Silaunieci un Dzidru Sjomkāni, apmeklēja Zinātnieku nakti Rīgā.

Š.g. 26. septembrī mūsu skolas sportistu komanda devās uz Lejasciemu, lai piedalītos Olimpiskajā dienā 2014, kur pulcējās mūsu novada skolu Olimpiskās dienas dalībnieki.

Konkursu organizē Gulbenes novada valsts ģimnāzija

Piektdien, 3. oktobrī skolotāji un skolas tehniskie darbinieki dodas ekskursijā uz Daugavpili, lai apmeklētu un iepazītos ar :
•    Daugavpils Universitātes Anatomijas un veselības katedru, Jauno tehnoloģiju korpusu un G.Liberta inovatīvās mikroskopijas centru;
•    Marka Rotko mākslas centru;
•    Daugavpils cietoksni.
Skolēniem mācību stundas nenotiks, mācību procesa nepārtrauktība tiks nodrošināta, uzdodot patstāvīgo darbu piektdienas mācību priekšmetos. Nākošajās stundās tiks kontrolēts skolēnu patstāvīgais veikums.
Skolas starpbūve būs atvēta no 7.30 līdz 16.00! Varēs izmantot arī virtuves pakalpojumus līdz 13.30!