21. martā Vidzemes augstskolā notika  Vidzemes reģiona skolēnu zinātniski  pētniecisko darbu  konference. No mūsu skolas konferencē uzstāties tika aicināti šādi skolēni:

  Skolēna vārds, uzvārds Darba tēma Darba vadītājs
 1. Jānis Guobis Uzņēmumu logotipu un nosaukumu izveides principi Gulbenē (Latvija) un Dongenā (Nīderlande) Aleksandra Birkova
2.  Anda Kablukova Vēsturiski notikumi 20. gadsimtā dzimtas stāstos Ilze Kalve
3.  Nauris Miķelsons, Reinis Sudrabs Stirlinga dzinējs Dzintars Ziediņš
4.  Karīna Silauniece Video ar animācijas elementiem kā palīgs temata „Ko māca ķīmija” apgūšanai Līga Silauniece
5.  Vivita Ošiņa Pašcepta maize – ģimenes un māju vērtība Druvienā Valentīna Stepanova

28.martā ģimnāzijā notika  projekta „Globālās izglītības sabiedrības veidošana”  pasākums – atbalsts bērniem ar speciālām vajadzībām „Kopā būt!”. Pasākumā kopā ar ģimnāzijas skolēniem darbojās 3.bērnudārza „Auseklītis”  grupiņa „Taurenītis” , Stāķu bērnudārza grupiņa „Saulēni”, 2.vidusskolas un no Sveķu skolas skolēni.

Informācija vecākiem.

26. martā no pulksten 17.00 līdz 19.00 atvērto durvju pēcpusdiena!

Laipni aicināti!

 

 

12. martā pieci Gulbenes novada valsts ģimnāzijas audzēkņi Anna Belova, Gunda Dukure, Mārtiņš Ručevskis, Krista Volodina un Matīss Andrejs Obrumāns piedalījās 8. atklātajā vācu valodas kā 3. svešvalodas olimpiādē, kuru organizēja Daugavpils valsts ģimnāzija sadarbībā metodiķi Mariju Žilinsku. Olimpiādes mērķis bija veicināt interesi par vācu valodu un piedāvāt skolēniem iespēju vispusīgi pārbaudīt un apliecināt savas zināšanas un prasmes vācu valodā.

2014. gada 6. martā GNVĢ 10. klases skolēni A. Amantovs, G. Dukure, A. Belova, E. Vanags, M. Kaloša, A. Kļaviņš, K. Pujate un audzinātāja I. Zelča devās uz Gulbenes novada sociālā dienesta veco ļaužu dzīvojamo māju sniegt koncertu Sieviešu dienas noskaņā. Seniori jutās iepriecināti par jauniešu klātbūtni un aicināja atkal ciemos ar koncertu aprīlī.

Skanīgo priekšnesumu palīdzēja sagatavot mūzikas skolotāja L. Anže; paldies par sarūpēto cienastu ģimnāzijas ēdnīcas vadītājai Valentīnai Kalvei.