15. martā mūsu skolā viesojās delegācija no Baltkrievijas. Viesi ar interesi uzklausīja mūsu skolas pieredzi mācību procesa organizēšanā, tradīciju uzturēšanā, atzinīgi novērtēja skolēnu formas. Lai rastos priekšstats par latvisko tautas tērpu un deju rakstiem, visus priecēja „Rūsiņa” raitais dejas solis.

Informējam ka skolēnu brīvdienas ir no  22. marta līdz 1. aprīlim! Mācības atsākas 2. aprīlī!

Sena leģenda vēsta, ka 14. februārī pirms padsmit gadiem ģimnāzijas Aktu zālē sastapās divas sirdis. Tā bija mīlestība no pirmā acu skatiena!

8.februārī mūsu skolas jaunās uzņēmējas -  Skolēnu mācību uzņēmumu vadītājas, devās uz Rīgu uz Valentīnas dienai veltītu SMU reģionālo gadatirgu TC Spice. Kopā tirgojās ap 60 Skolēnu mācību uzņēmumi.

1.februārī skolas zālē notika tradicionālie skolas Karoga svētki - „Viena diena mūsu skolā”. Par pasākuma scenāriju un norisi rūpējās 11. kl. skolēni, bet katrai klasei (arī 13. kl.) bija jāatveido kāda skolā pavadītā dienas daļa – ierašanās skolā, pirmās stundas, starpbrīži un dienas noslēgums. Skolēni ar interesi vēroja pasākumu, jo bija iespēja ieraudzīt pašiem sevi – ar visām kļūmēm, neveiksmēm, bēdām un priekiem. Uz nopietnām pārdomām rosināja „Silver” dziesmas, bet starpbrīžiem spriganumu piešķīra „Rūsiņa” dejas solis”.