10. un 11. oktobrī, karjeras nedēļas ietvaros, mēs, 12.b. klases skolnieces pārstāvējām Gulbenes novada valsts ģimnāziju simulācijas spēlē - sacensībā "Tas ir mans bizness".

Brīvdienu nedēļas piektdienā, 1. novembrī divas komandas no mūsu skolas:  Apvienotie Tankisti un 28. rota devās uz patriotisko spēli, konkursu „Jaunie Rīgas sargi”, kas veidots, atainojot notikumus Latvijas Brīvības cīņās. Konkurss norisinājās Cēsīs, pie Cēsu pils. Pasākuma mērķis bija, lai iesaistītie jaunieši iegūtu zināšanas par Brīvības cīņām.

Projekts „Globālās izglītības sabiedrības veidošana"
(„Developing Confident Global Learning Communities", DEAR).

Gulbenes novads ir iesaistījies projektā „Globālās izglītības sabiedrības veidošana", kura īstenošanas termiņš ir no 2013.gada līdz 2016.gada aprīlim.

No 7.10-11.10 mūsu skolas 12 skolēni un 3 skolotājas devās uz Somiju, Nordplus projekta ietvaros.

Septembra nogalē ģimnāzisti devās uz Rīgu, lai piedalītos Zinātnieku naktī. Zinātnieku nakts pasākumu apmeklēšana kļuvusi par tradīciju, jo tā ir iespēja uzzināt daudz jauna un interesanta. Šogad Zinātnieku nakts aktivitātes bija saistītas ar tēmu ‘’Ūdens’’, sniedzot ieskatu ūdens izmantošanas veidos un tā daudzveidīgajā pielietojumā.