Gulbenes novada valsts ģimnāzijas skolēnu vecāku sanāksme notiks 27. augustā plkst. 18.00 skolas zālē. Laipni gaidīti!

1.jūlijā 12. klases skolēni saņēma sertifikātus, kuros atspoguļoti centralizēto eksāmenu rezultāti. Mūsu skolas absolventu rezultāti eksāmenos: latviešu valodā – 65,9%, angļu valodā – 66,4%, vācu valodā – 52%, krievu valodā – 72%, matemātikā – 62%, bioloģijā – 70%, ķīmijā – 83%, fizikā – 55%. Prieks, ka uzlabojušies rezultāti dabaszinību priekšmetos – ļoti labs sniegums ķīmijas eksāmenā, kā arī labi rezultāti bioloģijas eksāmenā. Vēlam mūsu absolventiem mērķtiecību un neatlaidību turpmākajās studijās!

Ar Pedagoģiskās padomes 17.06.2015.g. sēdes lēmumu Nr. 4 Gulbenes novada valsts ģimnāzijas 10. klasē uzņemti skolēni ar šādiem kodu numuriem:

12., 30., 31. , 28., 11., 25., 33., 23., 27., 13., 50., 42., 32., 43., 5., 40., 45., 46., 16., 35., 39., 14., 49., 20., 22., 29., 37., 18., 34., 9., 38., 41.

Informācija skolas lietvedībā no plkst. 9.00- 13.00. Tel. 64473178