15. maijā Latviešu Biedrības namā Rīgā  notika Vācijas Izglītības Ministru konferences vācu valodas II pakāpes eksāmena diplomu pasniegšanas pasākums. No Gulbenes novada valsts ģimnāzijas šo apliecinājumu par labām zināšanām starptautiskajā DSD eksāmenā saņēma Kate Annija Ročāne un Monta Pužule. Svinīgo pasākumu atklāja Rīgas Valsts vācu ģimnāzijas direktores vietnieks izglītības jomā Gunārs Tomass. Jaukus apsveikuma vārdus diplomu saņēmējiem, viņu vecākiem un skolotājiem teica Andrea Wiktorin – VFR vēstniece Latvijā. Viņa akcentēja skolotāju bieži teikto frāzi: „ ...nicht für die Schule, sondern für das Leben lernt ihr“./Jūs mācāties nevis skolai, bet dzīvei./ Vēstniece uzsvēra, ka jebkura valoda mūsdienās noder, strādājot kultūras, izglītības, ekonomikas, valsts pārvaldes vai zinātnes sfērā.

9.maijā pulksten 12. 00 Dīķa ielā 1 notika novada pirmās palīdzības sacensības. Šogad no ģimnāzijas piedalījās divas komandas, viena no pamatskolas un otra no vidusskolas klasēm. Sacensībās bija astoņi posmi, no kuriem piecos bija jāparāda praktiskās zināšanas, sniedzot palīdzību nelaimes gadījumā cietušajiem. Liels uzsvars sacensībās bija likts uz psiholoģisko palīdzību cietušajam, kā arī uz komandas sadarbību. Mūsu skolas komandas ar praktiskajos posmos, kā arī ar teorijā sasniedza labus rezultātus, vienīgais klupšanas akmens, kas mūs atstāja otrajā vietā, bija jautājumi par Sarkanā krusta vēsturi. Tagad zināsim, ko no teorijas un vēstures nepieciešams apgūt.

22.aprīlī sporta dienas ietvaros risinājās pirmās palīdzības sacensības. No katras klases piedalījās 4 skolēni. Sacensību laikā bija jāsniedz pirmā palīdzība cietušajiem dažādās, ikdienai pielīdzinātās situācijās. Katra komanda startēja 8 sacensību posmos. Cietušos, atbilstoši nelaimes gadījumos attēloja statisti –  mūsu pašu skolas skolēni. Grimējot statistus, tika izmantotas zināšanas, kuras apgūtas nometņu vadītāju seminārā. Vadoties pēc aprakstiem, pirmajā reizē viss neizdevās kā plānots, bet no kļūdām mācīsimies un nākošajā gadā noteikti sanāks labāk. Statistu tēlojums bija ļoti veiksmīgs, izcili tēloja Alise Dzērve, ienākot skolā, radās jautājums “Vai tiešām nevajag saukt ātro palīdzību?”

Saulainajā 23. aprīļa pēcpusdienā Gulbenes novada valsts ģimnāzijā notika vācu valodas pēcpusdiena „Deutsch vereint”(„Vācu valoda vieno”). Tajā piedalījās mūsu novada skolu 6. – 9. klašu audzēkņi un viņu skolotājas.

10. aprīlī  notika Gulbenes novada skolu tautisko deju kolektīvu skate, gatavojoties nākamā gada  XI Latvijas skolu jaunatnes dziesmu un deju svētkiem.