Šī gada 18.septembris -  mums visiem ļoti nozīmīga un ilgi gaidīta diena, kad Euroweek kopā pulcēja 19 valstu pārstāvjus ar atšķirīgām kultūrām un vērtībām, lai kopā diskutētu par jauniešiem nozīmīgām tēmām, kā arī dotu iespēju iepazīt citu valstu kultūras un dalīties pieredzē ar savu  valsts kultūru.

  • Sanāksme skolēniem, kuri uzņem Euroweek 2015 dalībniekus notiks 3.septembrī plkst. 8.10
  • Sanāksme vecākiem, kas uzņem Euroweek 2015 dalībniekus notiks 3. septembrī plkst. 19.00

Laipni gaidīti!

No 2015. gada 19. – 21. augustam Gulbenes novada Rankas pagastā notika Latvijas Augstskolu pedagogu sadarbības asociācijas (LAPSA) projekta „NVO un AII (augstākās izglītības iestāžu) partnerība attīstības sadarbībai izglītībā” (LAPAS un ĀM projektu konkursa aktivitāte) partneru informatīvais seminārs. Semināra ietvaros projekta dalībnieki apkopoja pieredzi un izstrādāja vadlīnijas attīstības sadarbībai izglītībā, globālā un lokālā saistības izpratnes veicināšanai. Īpaša uzmanība tika pievērsta glokalizācijas metodoloģijai (http://lapas.lv/lv/musu-darbi/aktualie-projekti/prezidenturas-projekts/glokalizacijas-metodologija/)