Gulbenes novada valsts ģimnāzijā turpinās skolēnu uzņemšana visās klasēs 2014. /2015. mācību gadam!

Gulbenes novada valsts ģimnāzijas saimei noslēdzies spraigs, interesants darba cēliens – 2013./2014. mācību gads. Atskatoties un apkopojot paveikto, ir daudz gandarījuma un prieka. Mācību darbā mūsu skolēniem ir veicies labi (skolas vidējā atzīme – 6,7 balles).  Tradicionāli  skolas gada noslēguma sanāksmē  un izlaidumos (9. un 12. kl.) skolēni saņem medaļas. Šajā mācību gadā medaļu par labiem mācību sasniegumiem (vidējais vērtējums liecībā 7 – 7,99 balles saņēma 57 skolēni).

Ar 2014. gada 5. jūnija Pedagoģiskās padomes sēdes lēmumu GNVĢ 7. klasē uzņemti skolēni:

10. maijā Gulbenes novada valsts ģimnāzijas skolotāju kolektīvs devās uz Bērzu sākumskolu. Savstarpējā pieredzes apmaiņas seminārā tika gūts ieskats mācību procesā no 1. – 6. klasei.