2013. gada 18. novembrī Latvijas Republikas proklamēšanas gadadienas pasākumā Gulbenē  kultūras centrā tika sumināti gulbenieši par devumu sabiedrībai un Latvijai.

Pirmdiena 11.novembrī iesākās agri  - 8.10 skolēniem un skolēniem bija iespēja noskatīties filmu „Bermontiāda”, lai labāk saprastu, kāpēc ir radusies Lāčplēša diena, kad, kā un kāpēc notika Brīvības cīņas.

4. decembrī Gulbenes novada valsts ģimnāzijā notiks lekcija skolēniem, skolēnu vecākiem un skolotājiem – “Privātuma un drošības jautājumi interneta vidē, lietderīga informācijas tehnoloģiju izmantošana”, lektors – Kristaps Skutelis. Lekcija notiek “Globālās izglītības sabiedrības veidošana ” projekta ietvaros. Aicināti visi interesenti.

 
  • 25. un 28. novembrī mācību stundās pie 12. un 11. klases piedalīsies brīvprātīgā darba veicējas no Vācijas Sofija un Natālija.
  • Izmantosim iespēju sarunāties vācu valodā! Domāsim jautājumus!
  • 27. novembrī novada olimpiāde vācu valodā 10.-12. klasēm. Pārbaudīsim savas zināšanas!
  • 28. novembrī ģimnāzijā viesosies vācu valodas starptautiskā eksāmena skolu kurators Latvijā Holgers Dēnes kungs. Viņš ieplānojis tikties ar šī gada DSD eksāmena kandidātēm, ar skolas vadību un izteicis vēlēšanos piedalīties vācu valodas stundā.
  • 3. decembrī starptautiskais eksāmens (rakstu daļa) Valmieras Valsts ģimnāzijā.
  • 16. janvārī starptautiskā eksāmena mutvārdu daļa Valmieras Valsts ģimnāzijā.

Vācu valodas skolotāja A. Putna.

Brauciens uz Tehniskās jaunrades dienām jau kļuvis par skolas tradīciju, arī šogad 9.novembrī 10 ģimnāzisti piedalījās Tehniskās jaunrades dienā Valmierā. Jaunieši varēja darboties mehānikas praktikumā: ‘’Laiviņas’’, ‘’Lidmodeļi’’, ķīmijas laboratorijās: ‘’Alķīmiķu baterija’’, ‘’Maģiskie audumi’’, elektrostacijā: ‘’Elektrodetektors” un robotikas darbnīcā: ‘’Līnijsekotāji’’.