Gada nogalē vairāk nekā 70 12. klases skolēni visā Latvijā piedalījās DSD II eksāmenos, kuri tika organizēti divās kārtās. 27. novembrī notika rakstiskā daļa. Skolēni demonstrēja savas prasmes un iemaņas lasīšanā, klausīšanās daļā un argumentētās esejas rakstīšanā. Arī mūsu skolas viena 12. klases audzēkne piedalījās šajā nopietnajā pārbaudījumā kopā ar astoņiem citu Vidzemes reģiona vidusskolu pārstāvjiem. Jau plkst. 9:00 Anna Johansone kopā ar vācu valodas skolotāju Anitu Putnu ieradās Valmieras Pārgaujas Valsts ģimnāzijā. Šeit mūs laipni sagaidīja vācu valodas skolotāja Olita Nīmante un iepazīstināja ar skolas korpusu, uz kuru skolēni  dodas apgūt  svešvalodas un mājturību. Šajā ēkā tad arī  diena tika aizvadīta spraigā ritmā, it īpaši eksāmena rakstiskā daļa. Esejas tēma šogad bija “Soziale startups : Starthilfe für die Integration” / Uzsāktie sociālie projekti – palīdzība integrācijai/. Lai varētu augstā līmenī izpildīt visus eksāmena uzdevumus, nepieciešams ļoti bagāts vārdu krājums svešvalodā un plašs redzesloks.

Ekonomikas un kultūras augstskolas rīkotajā angļu valodas olimpiādē "English Guru 2019/2020" no mūsu skolas piedalījās Evita Helēna Gusāre un Kristaps Melnis. Skolēni piedalījās rakstiskajā daļā, pēc tam tika izvirzīti dalībai finālā.

Krāsainā rudens dienas no 14. līdz 18. oktobrim tika aizvadītas Karjeras nedēļas zīmē.