Skolēnu uzņemšana 10. klasē turpinās.

Uzņemšanas kārtība vasaras periodā:
1. Skolas lietvedībā darbdienās no plkst. 9.00 – 13.00 pretendents iesniedz sekmju izrakstu par vispārējo pamatizglītību!
2. Uzņemšanas rezultāti tiek paziņoti uzreiz pēc mācību sasniegumu rezultātu ievadīšanas skolas datorsistēmā!
3. Uzņemtais skolēns kopā ar vecākiem raksta iesniegumu un saņem informāciju par jautājumiem, kas saistīti ar mācību uzsākšanu GNVĢ!

devitajiem

Kopsavilkums

Paldies mums visiem – skolēniem, skolotājiem, vecākiem, skolas tehniskajiem darbiniekiem par 2017./2018. mācību gadu!
Paldies Gulbenes novada skolām par savu “mazo gulbīšu” sagatavošanu GNVĢ saimei!

Veiksmīgu “lielā gulbja” lidojumu divpadsmitajiem un devītajiem, kuri jau saposušies ceļam!


Ģimnāzijas vadība

Absolventiem

robo smallGNVĢ robotikas pulciņam “Dinamika” pavasaris aizritēja organizējot dažādas radošās darbnīcas mehānikas jomā un piedaloties Lego sumo robotikas sacensībās.

Lego sumo robotu sacensībās robotu ringā sacenšas vienlaicīgi divi roboti, galvenais uzdevums ir izspiest jeb izstumt pretinieka robotu ārpus ringa. Robotu konstrukcijā jāievēro vairāki nosacījumi – maksimālie platuma un garuma gabarītizmēri (200 x 200), augstums nav ierobežots. Vēl ir jāievēro noteikts svara limits – 1kg, robotu sagatavošanā sacensībām piedalījās visi “Dinamikas” pulciņa dalībnieki.