2019. gada nogalē Gulbenes novada valsts ģimnāzijas direktores vietniecei audzināšanas darbā skolotājai Ivetai Zvaigznei un projektu asistentei Elīnai Naglei sniegotajās kalnu virsotnēs Gruzijā (Bakuriani) izdevās sastapt ziemu. Kā tas gadījās? Varētu jau teikt, ka laimīgi nejauša likumsakarība – nokļūt Gruzijas kalnā un baudīt ziemu. Lai gan….Patiesais brauciena mērķis bija Brīvprātīgā darba projektu partneru Gruzijas organizācijas “MERKURI” uzaicinājums piedalīties partnerības veidošanas aktivitātē.

Jaunais mācību semestris Gulbenes novada valsts ģimnāzijā sācies ar priecīgu ziņu – mūsu Brīvprātīgā darba projektā darbu uzsācis ilgi gaidītais otrais brīvprātīgais jaunietis – francūziete Pauline [Poulin]. Jauniete gruzīnu brīvprātīgā George vadībā iepazīst mācību darbu jaunākajās klasēs, vidi, kā arī ar aizrautību gaida, kad varēs sākt darboties ar dažādu vecumposmu skolēniem.

Čau visiem! Mēs daži 9.b klases pārstāvji 13.01.20. devāmies uz Gulbenes Sarkano pili, lai iepazītos ar dzelzs izstrādājumu izstādi; tā bija aizraujoša un neierasta, jo šāda veida izstrādājumu izstādes netiek bieži rīkotas.

bie

Mūsu skolas skolēni jau vairākus gadus piedalās Čehijas Izglītības ministrijas organizētajā Eiropas mēroga angļu valodas olimpiādē.

Gada nogalē vairāk nekā 70 12. klases skolēni visā Latvijā piedalījās DSD II eksāmenos, kuri tika organizēti divās kārtās. 27. novembrī notika rakstiskā daļa. Skolēni demonstrēja savas prasmes un iemaņas lasīšanā, klausīšanās daļā un argumentētās esejas rakstīšanā. Arī mūsu skolas viena 12. klases audzēkne piedalījās šajā nopietnajā pārbaudījumā kopā ar astoņiem citu Vidzemes reģiona vidusskolu pārstāvjiem. Jau plkst. 9:00 Anna Johansone kopā ar vācu valodas skolotāju Anitu Putnu ieradās Valmieras Pārgaujas Valsts ģimnāzijā. Šeit mūs laipni sagaidīja vācu valodas skolotāja Olita Nīmante un iepazīstināja ar skolas korpusu, uz kuru skolēni  dodas apgūt  svešvalodas un mājturību. Šajā ēkā tad arī  diena tika aizvadīta spraigā ritmā, it īpaši eksāmena rakstiskā daļa. Esejas tēma šogad bija “Soziale startups : Starthilfe für die Integration” / Uzsāktie sociālie projekti – palīdzība integrācijai/. Lai varētu augstā līmenī izpildīt visus eksāmena uzdevumus, nepieciešams ļoti bagāts vārdu krājums svešvalodā un plašs redzesloks.