award

11-17.08.2018., “Vecmuiža”, Salacgrīvas novads.

no moldovas smallNo 16. - 23. jūlijam tika organizēta nometne “Starpvalstu jauniešu vasaras festivāls Stāmerienā”, kura tapa Gulbenes novada pašvaldībai sadarbībā ar Gulbenes novada valsts ģimnāziju. Nometnē piedalījās jaunieši no Florešti (Moldova) un Gulbenes novada, kas ir jau tradīcija un notiek ceturto gadu, kad jaunieši dodas viens pie otra vasaras brīvlaikā. Pagājušajā gadā Gulbenes novada delegācija ciemojās Moldovā, šogad moldovieši viesojās Gulbenē.

es fonds

Gulbenes novada valsts ģimnāzijas atbalsta biedrība “Savējie”, projekta “Veselības veicināšanas un slimību profilakses pasākumi Gulbenes novadā”, Nr. 9.2.4.2/16/I/004 šajā vasarā organizēja vasaras diennakts nometnes “Es esmu ES-2”. Nometnes notika no 13.07-.17.07.2018. un no 18.07.-22.07.2018. JIC “B.u.M.s.”, Gaujasrēveļos.

skola28.07.18Gulbenes pilsētas svētku ietvaros 28. jūlijā skolā viesojās Gulbenes novada sadraudzības pašvaldību pārstāvji no Rapinas (Igaunija) un Rietavas (Lietuva).

dz sv smallLec, Saulīte, un sasildi ļaudis, kuri šo zemi par Latviju sauc,
Dod, Pērkon, mums spēku un tieksmi pēc brīvības,
Saved, Daugava, savos krastos mūsu dainas un teikas,
Nāc, Laima, un vieno Latvjus dziesmā un dejā.