4. aprīlī Gulbenes novada valsts ģimnāzijā notika svešvalodu  (krievu un vācu ) skolotāju seminārs. Semināra galvenā aktivitāte – atklāto stundu vērošana un analīze.  Skolotājiem bija iespēja vērot krievu valodas stundu 7. kl. – skolotāja  S. Svikša, 8. kl. – skolotāja  Ā. Vīcupe, 10.kl.  – skolotāja V. Stepanova, vācu valodas stundu 11. kl. – skolotāja  Anita Putna.

31. martā skolas delegācija - 11. klases skolēni Krista Bērziņa, Anete Bogdāne, Dace Medne, Elīna Zelča, Bruno Eduards Krēsliņš, skolotāja Maija Skopāne – devās uz Ventspils Valsts 1. ģimnāziju.

Pirms trīs gadiem skolā tika aizsākta tradīcija – filmu vakari, kuru aizvien turpina skolēnu pašpārvalde. Ceturtdien, 30.martā, noskatījāmies pēdējo filmu šajā mācību gadā, jo līdz ar pavasara klauvējieniem, vakari paliek gaišāki. Šoreiz skatījāmies komēdiju „Why him”, kas tulkojumā no angļu valodas ir „Kāpēc viņš”. Filmu vakarus organizējam skolas Aktu zālē, kur katram ir iespēja sajusties kā mājās – ar pufiem, dīvāniņiem un matračiem. Apmeklētība ir laba, ļoti priecājamies par to, ka mazāko klašu skolēni labprāt atbalsta šos vakarus. Mūsuprāt, tā ir ļoti jauka iespēja visiem kopīgi pavadīt vakaru skolā.

olimp2017 small

Gulbenes novada vācu valodas skolotājām kopā ar Izglītības, kultūras un sporta nodaļu šajā mācību gadā tika dots godpilns uzdevums noorganizēt Vidzemes zonas  reģionālo olimpiādi vācu valodā 8. klašu skolēniem. Jau vairākus gadus pie mums šajā vācu valodas olimpiādē startē arī skolēni no Daugavpils un Rēzeknes. Arī šogad viņi bija Gulbenē, iepriekš prasot atļauju par piedalīšanos Izglītības nodaļai un  organizatoriem.

Karlis Karolis(Par vienu no ģimnāzijas absolventiem – Kārli Karoli)

Tikko ar masu mediju starpniecību uzzinājām, ka Kārlis Karolis, ģimnāzijas 10. izlaiduma absolvents (2005.g.), kopš 20. marta kļuvis par SEB bankas inovāciju vadītāju. Cilvēkam trīsdesmit gadu vecumā tas ir krietns kāpiens pa karjeras kāpnēm. Atbildīgs amats nopietnā bankā