zetons2017 small

Sagaidījuši brīdi, kad dienas sāk stiepties uz pavasara pusi, divpadsmitās klases putni skolas karogā sāk vingrināt savus spārnus lielajai izlidošanai. Tas nekas, ka ārā vēl ziemas elpa, to viegli var atkausēt ar optimisma dzirkstīm un jaunības enerģiju. Un tā gadu no gada februāra otrajā pusē divpadsmitie svin vienus no nozīmīgākajiem sava skolas laika svētkiem, ko visi pazīstam ar nosaukumu “Žetonu vakars”.

Katru gadu visā Latvijā norisinās pasākums “Ēnu diena’’, kurā skolēni ciemojas dažādos uzņēmumos, valsts iestādēs un saimniecībās, lai iepazītos ar dažādu profesiju pārstāvjiem, to nodarbošanos un darba specifiku un lai labāk saprastu, ko paši vēlas darīt pēc skolas absolvēšanas.

Sestdienas rītā, 11. februārī, ģeogrāfijas interesenti devās uz Valmieras Valsts ģimnāziju, kur norisinājās Vidzemes Jauno ģeogrāfu skolas (VJĢS) komandu sacensības. Mūsu skola tika pārstāvēta 2 komandās – “Gulbene asarām netic” un “Friendship is magic”.

Piektdien, 10. februārī, mēs, 5 skolēnu pašpārvaldes aktīvisti – Hārdijs Nogobods, Krista Arta Gargurne, Laura Beāte Buliņa, Evelīna Homčenko un Georgs Gibala, kopā ar skolotāju Simonu Sniķi devāmies uz Madonu, lai satiktos ar citu skolu skolēnu pašpārvaldēm un apmainītos ar pieredzēto. Kopā šeit pulcējās jaunieši no 14 Valsts ģimnāzijām no tuvākas un tālākas apkārtnes.

Piektdien, 27. janvārī, skolas aktu zālē pulcējās fizikas un matemātikas interesenti no 10.-12. klasēm, lai noklausītos LU FMF studentu lekciju-prezentāciju par iespējām, kādas sniedz studēšana FMF.