san2017Pirmā darba nedēļa jaunajā mācību gadā iesākās ar skolas sanāksmi. Visi divi simti pieci skolēni un skolotāji pulcējās zālē, lai iepazītos ar jaunajiem skolotājiem, jaunajiem skolēniem, ar izmaiņām, kas šajā gadā sagaidāmas, ar piedāvājumu interešu izglītībā un vēlreiz akcentētu skolas vērtības. Skolotāju saimi šogad papildinājusi mūzikas skolotāja Baiba Ozoliņa – Maltavniece, viņa izsaka cerību uz interesantu abpusēju sadarbību.

1.sept 2017 smallPirmajam septembrim tradīcija piešķīrusi gandrīz vai maģisku varu gan pār maziem, gan lieliem skolas bērniem. Tā liek doties uz starta placi visiem zināšanu kalnā kāpējiem. Skolas slieksnis šai dienā kļūst par tādu kā atspēriena dēlīti jaunam izaicinājumam – jaunam mācību gadam. Sudraba gulbis mūsu skolas pagalmā aicina atvēzēt spārnus augstākam lidojumam, bet skudriņa uz akmenī cirstās grāmatas atgādina par to, ka tikai “darbs dara darītāju”, tikai čakls ikdienas darbs. Svētku noskaņās savus zarus šūpo arī dižās egles skolas priekšā, tās dzied vecu veco dziesmu, solot, ka “par zaļu pat vēl zaļāks būs mūsu skolas laiks”… jo zaļa jaunība te, zem šī zaļā jumta, kā sviesta ķērnē atkal kuls zaļas domas, savedīs kopā draugus, lai kopīgi darītie darbi varētu uzziedēt vēl neredzēti krāšņiem ziediem.

Simona InaraTradicionālajā Gulbenes novada skolotāju augusta konferencē atzinīgu sava darba novērtējumu saņēma arī divas mūsu ģimnāzijas skolotājas: Simona Sniķe un Ināra Ločmele. Viņas saņēma IZM Atzinības rakstus par nozīmīgu ieguldījumu izglītības nozarē.

Logo

Gulbenes novada valsts ģimnāzijas atbalsta biedrība “Savējie”, projekta “Veselības veicināšanas un slimību profilakses pasākumi Gulbenes novadā”, Nr. 9.2.4.2/16/I/004  šajā vasarā organizēja vasaras diennakts nometnes “Es esmu ES”. Nometnes notika no 10.07-.14.07.2017. un no 07.08.-10.08.2017. Gaujasrēveļos. Mērķis bija uzlabot pusaudžu un jauniešu zināšanas garīgās un reproduktīvās veselības jautājumos, kā arī motivēt uzlabot fizisko veselību. Nometnēs kopā piedalījās 48 novada jaunieši vecumā no 13-17 gadiem.  Nometnes organizatoriskajā un vadīšanas komandā strādāja nometnes vadītāja Arta Katane, grupu audzinātājas Anda Sprudzāne-Cakula un Aina Rubene.

Vecāku kopsapulce 30. augustā plkst. 18.00 skolas aktu zālē.