Mēs, Gulbenes novada valsts ģimnāzijas, veselības mācības grupas skolēni, 12.02.2020., devāmies iepazīties ar LU Rīgas Medicīnas koledžas mācību programmu virzieniem un pasniedzējiem. Bijām sadalījušies nelielās grupās, katra grupa ēnoja savu izvēlēto profesijas pārstāvi. Mums bija iespēja būt ārstniecības( ārsta palīga), māszinību, masāžas vai hidroterapijas, optometrista asistenta programmu pasniedzēju ēnām.

 Šī gada Ēnu dienā devos pie LU Sociālo Zinātņu fakultātes Komunikācijas zinātnes pasniedzēja,Tv raidījuma “Kivi” producenta un Audiovisual.lv priekšsēdētāja Roberta Vīksnes. Dienas gaitā ieguvu jaunus ieskatus un zināšanas žurnālistikā,reklāmas veidošanā,video filmēšanā un montāžā. Iepazinos ar skolas piedāvātajām iespējām un produktīvi pavadīju laiku kopā ar radošiem cilvēkiem.

Šogad ģimnāzijā turpinās dabaszinātņu skolas nodarbības projekta "Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai" (8.3.2.2/16/I/001) ietvaros.

Ir pagājis gads – aizraujošs, aizkustinošs un izaugsmes pilns, un mēs, Rīgas Juglas vidusskolas un Gulbenes novada valsts ģimnāzijas šobrīd jau devīto klašu audzēkņi atkal tikāmies, taču šoreiz pie mums – Gulbenē.

30. janvārī pie GNVĢ 10. klases skolēniem, kuri apgūst veselības mācību, viesojās LU Rīgas medicīnas koledžas direktores vietniece zinātniskajā darbā Dr.biol. Daina Voite. Pasniedzēja vadīja nodarbības par stresa biopsihosociālo modeli, stresa menedžmentu. Jaunieši praktiski apguva stresa mazināšanas metodes.