swedbank nodarbibas small4. aprīlī mūsu skolā viesojās Swedbank pārstāvji projekta "Dzīvei gatavs” ietvaros. Notika ekonomikas, matemātikas un informātikas nodarbības.

tilts small4. aprīlī, pateicoties skolotājas S. Sniķes piedāvājumam, mēs, 8.b klases skolēni, devāmies uz informatīvi interaktīvo centru “Dzelzceļš un tvaiks”.

kimija small4. klases stundu sarakstā nebūtu iespējams ieraudzīt mācību priekšmetu “Ķīmija”, jo šāda priekšmeta apguve paredzēta tikai 8. klasē.

ekskursijaLU smallSaulainajā 5. aprīļa dienā ķīmijas pulciņa un dabaszinību skoliņas jaunieši, projekta “Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai” (8.3.2.2/16/1/001) ietvaros, devās mācību ekskursijā uz LU Botānisko dārzu un Dabaszinību māju.

uzdevumi round 400x400pxTuvojoties eksāmenu laikam, skolēni arvien biežāk sāk uztraukties - kā labāk sagatavoties, ar ko sākt, kā visefektīvāk pārbaudīt un uzlabot savas zināšanas? Lai atvieglotu satraucošo posmu līdz pārbaudījumu dienai, Uzdevumi.lv piedāvā ieteikumus, kā skolēniem izmantot portālu un tā sniegtās iespējas pirms eksāmeniem.