Mūsu skolā Eiropas mobilitātes nedēļas laikā (no 16. septembra)  7.-9. klasēs tika runāts par transporta kaitīgo ietekmi uz vidi. Jaunieši tika mudināti pārvietoties videi draudzīgāk. Savas idejas par videi draudzīgo pārvietošanos jaunieši pauda, veidojot plakātus.

drosiba interneta smallMūsu skolas jaunieši tika aicināti iesastīties Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekcijas (VBTAI) izsludinātajā  konkursā skolēniem, veidot plakātus par vardarbību interneta vidē. Informātikas skolotāja Zinta Beļajeva un vizuālās mākslas skolotāja Marta Balode savos mācību priekšmetos kopā ar jauniešiem apsprieda iespējamās plakātu idejas un rosināja jauniešus veidot tēmai atbilstošus, darbus. Vairāki darbi tika nosūtīti konkursa organizatoriem. Plakāti tiks izvietoti skolas ēdnīcā, lai ar  atspoguļoto  informāciju uzrunātu, izglītotu  sabiedrību.

7a 2017smallMēs, 7.a klase, ceturtdien 28. septembrī devāmies pārgājienā uz Staru Disku golfu.

zane kalninaLasot Latvijas Universitātes fonda mājaslapā ievietoto rakstu par Zani Kalniņu, pārņem lepnums, ka viņa ir viena no mūsējiem! Lai Tev veicas, Zane!

(Pārpublikācija no Latvijas Universitātes fonda mājaslapas.)

Zane Kalniņa, Latvijas Universitātes Biznesa, vadības un ekonomikas fakultātes akadēmiskās bakalaura studiju programmas "Starptautiskā ekonomika un komercdiplomātija" 4. kursa studente, ir tikko atgriezusies no Amerikas Savienotajām Valstīm, kur, pateicoties Jura Vīksniņa fonda stipendijai, piedalījās akadēmiskās prakses programmā Vašingtonā. Programmas laikā stipendiāte apguva ekonomikas un politikas kursus Džordža Meisona Universitātē un strādāja ASV Kongresā, kongresmeņa Džona Šimkus birojā. Kongresmenis ir līdzpriekšsēdētājs Baltijas valstu atbalsta grupai, kas Zanei deva iespēju ne tikai izzināt, kā ASV veido dialogu ar Baltijas valstīm, bet arī iesaistīties tajā un reprezentēt Latviju.

varshava2017smallEDU ARCTIC ir projekts, kura programma piedāvā saistošā veidā apgūt STEM mācību priekšmetus, koncentrējoties uz Arktikas izpēti, aicinot skolēnus kļūt par jaunajiem zinātniekiem. Projekts piedāvā piecus galvenos virzienus: 1) tiešsaites webinārijus - lekcijas no Arktikas izpētes stacijām, 2) Polaropedia - enciklopēdiju, kurā iekļauti ar Arktiku saistītie zinātniskie jēdzieni, 3) konkursu Eiropas skolēniem un skolotājiem ar galveno balvu - braucienu uz vienu no Arktikas izpētes stacijām, 4) dabas monitoringa programmu, 5) forumus - skolotāju darba grupu tikšanās un apmācības darbam ar EDU ARCTIC programmu.