Ģimnāzisti! Esiet aicināti turpināt apgūt franču valodu. Tiek piedāvātas 2 dienas - izvēlieties piemērotāko! Brīvprātīgā Pauline jūs gaidīs!

Francu valoda_ divas grupas

25.februārī notika vokālo ansambļu konkursa “ Balsis” novada posms. Ar lepnumu varam apgalvot, ka esam skola, kuras skolēniem patīk dziedāt.

Turpinās gan! Esam priecīgi, ka šajā mācību gadā skolā atkal esam varējuši skolēniem piedāvāt darboties vokāli instrumentālajā ansamblī, kurā gan mācīties apgūt tā instrumenta spēli, kas tuvāks sirdij, gan sadarboties komandā, jo ansamblis ir tas kolektīvs, kas liek sajust vienam otru un runāt kopīgā mūzikas valodā.

Mums, 8.b , š.g. 12.februārī bija lieliska iespēja apmeklēt Valmieras Drāmas teātri un baudīt apburošo, pēc R.Ezeras stāstu krājuma veidoto izrādi “Cilvēkam vajag suni”.