Šogad ģimnāzijā turpinās dabaszinātņu skolas nodarbības projekta "Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai" (8.3.2.2/16/I/001) ietvaros.

Ir pagājis gads – aizraujošs, aizkustinošs un izaugsmes pilns, un mēs, Rīgas Juglas vidusskolas un Gulbenes novada valsts ģimnāzijas šobrīd jau devīto klašu audzēkņi atkal tikāmies, taču šoreiz pie mums – Gulbenē.

30. janvārī pie GNVĢ 10. klases skolēniem, kuri apgūst veselības mācību, viesojās LU Rīgas medicīnas koledžas direktores vietniece zinātniskajā darbā Dr.biol. Daina Voite. Pasniedzēja vadīja nodarbības par stresa biopsihosociālo modeli, stresa menedžmentu. Jaunieši praktiski apguva stresa mazināšanas metodes.

PROJEKTS “ATBALSTS IZGLĪTOJAMO INDIVIDUĀLO KOMPETENČU ATTĪSTĪBAI” 8.3.2.2/16/I/001

25. janvārī, agrā sestdienas rītā, 11 GNVĢ Tehniskās jaunrades centra “Dinamika” dalībnieki devās uz Latvijas Robotikas čempionāta posmu Jāņa Eglīša Preiļu Valsts ģimnāzijā. “Dinamiku” pārstāvēja GNVĢ, Gulbenes 2.vidusskolas un Tirzas pamatskolas skolēni. Skolēnus pavadīja skolotāji Dzintars Ziediņš un Jānis Strods. Skolotājs Jānis piedalījās robotu līnijsekošanas (studenti/amatieri/profesionāļi) un mini sumo (studenti/amatieri/profesionāļi) kategorijās. Dalība čempionātā notika projekta “Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai” (Nr. 8.3.2.2/16/I/001) ietvaros.

2019. gada nogalē Gulbenes novada valsts ģimnāzijas direktores vietniecei audzināšanas darbā skolotājai Ivetai Zvaigznei un projektu asistentei Elīnai Naglei sniegotajās kalnu virsotnēs Gruzijā (Bakuriani) izdevās sastapt ziemu. Kā tas gadījās? Varētu jau teikt, ka laimīgi nejauša likumsakarība – nokļūt Gruzijas kalnā un baudīt ziemu. Lai gan….Patiesais brauciena mērķis bija Brīvprātīgā darba projektu partneru Gruzijas organizācijas “MERKURI” uzaicinājums piedalīties partnerības veidošanas aktivitātē.