foto smallPrieks, ka mūs skolas skolotāja Simona Sniķe  atzīta par laureāti nominācijā “Par ieguldījumu un sasniegumiem darbā ar talantīgiem skolēniem”. Sirsnīgus kolēģu vārdus, dziesmotu apsveikumu un Gulbenes novada domes Pateicības rakstu skolotāja saņēma konkursa “Gada skolotājs” noslēguma pasākumā. Skolēni skolotāju raksturojuši šādi:

skanuplates small24. novembrī Gulbenes novada valsts ģimnāzijā viesojās pašpārvaldes no Raunas, Cesvaines, Rugājiem, Gulbenes 2.vidusskolas, Lizuma vidusskolas un arī Gulbenes sākumskolas uz sadraudzības pasākumu “Skaņuplates okeānā”.

vacu eksamenssmall28. novembrī četrās vietās mūsu valstī: Liepājā, Rīgā, Valmierā un Daugavpilī notika starptautiskais II pakāpes diploma eksāmens vācu valodā (DSD II). Latvijā to kārtoja 92 divpadsmito klašu skolēni. Mūsu ģimnāzijas trīs audzēkņi: Jānis Kokarevičs, Renārs Kokorevičs un Elīna Zelča jau pašā rīta agrumā kopā ar skolotāju Anitu Putnu devās uz Valmieras Valsts ģimnāziju, lai būtu starp 12 šī starptautiskā pārbaudījuma kārtotājiem Vidzemes zonā. Protams, ka tā bija iespēja apliecināt savu varēšanu, jo aiz muguras daudzi mērķtiecīga darba gadi.

28. un 29. novembrī visu klašu audzēkņiem, kā arī vecākiem un skolotājiem pa grupām tika rīkots interaktīvo nodarbību kurss par visdažādākajiem veselīga uztura jautājumiem. Tas notika Gulbenes novada domes īstenotā ESF projekta “Veselības veicināšanas un slimību profilakses pasākumi Gulbenes novadā”. Nodarbības vadīja kompetentas uztura speciālistes Laila Siliņa un Lāsma Brenča. Šī projekta mērķis ir uzlabot pieejamību veselības veicināšanas un slimību profilakses pakalpojumiem Gulbenes novada iedzīvotājiem.

2017. gada 3. novembrī astoņi 9.- 12. klašu skolēni, Kristaps Seimanovs, Kristers Gavrilko, Artūrs Gibala, Emīls Zemnieks, Agnija Āboliņa, Alvīne Ivanova, Aleksis Miezītis, Normunds Zaharāns kopā ar skolotāju Sabīni Rutku piedalījās Vācijas-Baltijas Tirdzniecības kameras Igaunijā, Latvijā, Lietuvā (AHK) organizētajā  karjeras atbalsta pasākumā Rēzeknē, kura mērķis bija palīdzēt Latvijas Latgales reģiona jauniešiem iegūt priekšstatu par izglītības un karjeras iespējām Rēzeknē un tās apkārtnē.