Šā gada 17.oktobrī mūsu skolas 6. a un 6. b klase iniciatīvas "Latvijas skolas soma" ietvaros apmeklēja Gulbenes Vēstures un novadpētniecības muzeja pedagoģisko nodarbību "Tautas dziesma". Nodarbību vadīja Iveta Petrovska.

Mācīties – tas nenozīmē sēdēt tikai skolas solā. Ieraudzīt mācību vidi ik uz soļa, tas gan  1.d klases skolēniem vēl ir jāiemācās . Pagājušonedēļ, pateicoties Karjeras nedēļas un iniciatīvas “Latvijas skolas soma” aktivitātēm, mācību stundas varēja noritēt ārpus ierastās skolas vides.

9. oktobrī mūsu skolā viesojās jaunieši no Viļakas valsts ģimnāzijas, lai apskatītu, kā un ko mēs darām skolēnu pašpārvaldē. Pasākums ilga no 15:00 līdz pat 17:00 – divas ļoti dinamiskas un piesātinātas stundas.

Uzsākot mācības 1.klasē, katrs skolēns vēlas apgūt visas grāmatu gudrības. Viegli mācīties tad, ja tev ir labi draugi.