Lai veicinātu bērnu drošību, Valsts policija katru gadu organizē plašus preventīvus pasākumus, izglītojošas aktivitātes un drošības dienas skolās. Šai nolūkā 8. novembrī Gulbenes novada Valsts ģimnāzijā viesojās Valsts policijas Vidzemes reģiona pārvaldes Gulbenes iecirkņa Kārtības policijas nodaļas vecākā inspektore Kristīne Sidorova, lai runātu ar skolēniem par visdažādākajām tēmām, kas visas saistītas ar skolēnu drošību. Nodarbības notika pa klašu grupām.

kristians smallŠogad VBTAI (Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekcija) rīkoja plakātu konkursu par vardarbību internetā, kurā piedalījās arī mūsu ģimnāzijas 11.b klases audzēknis Kristiāns Dzerkaļs.

balta galdauta svetki

2017./2018. mācību gadā Gulbenes novada valsts ģimnāzijā tiek realizēts Erasmus+ KA1 projekts “Būt, darīt un attīstīt” (līguma Nr.2017-1-LV01-KA101-035314). Pojekts ir apstiprināts vienam mācību gadam, tā galvenais mērķis ir paaugstināt skolotāju profesionālo kompetenci, kā arī palīdzēt atrast efektīvas mācību metodes, kas sekmētu ne tikai zināšanu apguvi, bet attīstītu caurviju kompetences – kritisko domāšanu, pašiniciatīvu, digitālās prasmes, sadarbību un līdzdalību. 

epvs

2017./2018.mācību gadā Gulbenes novada valsts ģimnāzija ir iesaistījusies Eiropas Parlamenta organizētajā programmā “Eiropas Parlamenta Vēstnieku skola” (EPVS), kuras mērķis ir izveidot pastāvīgi augošu skolu, skolotāju un skolēnu tīklu, kas sadarbojas ar Eiropas Parlamentu, EP deputātiem un informācijas birojiem. Šajā mācību gadā Latvijā šādas ir 27 skolas, kas īstenos izglītojošus pasākumus izpratnes vairošanai par Eiropas parlamentāro demokrātiju un Eiropas pilsoniskuma vērtībām.

bizmareni smallPiektdien, 20. oktobrī, mūsu Gulbenes novada valsts ģimnāzijā karjeras nedēļas ietvaros  viesojās Gulbenes 2. pirmsskolas izglītības iestādes “Rūķītis” mazie bizmārēni, lai iepazītos ar skolēnu ikdienu. Kaut uz mazu mirkli mazajiem bija iespēja iejusties ģimnāzistu lomā un piedalīties īpaši viņiem organizētajās “mācību stundās”, ko viņi arī darīja ar mirdzošām acīm, patiesu prieku un neviltotu interesi.