dz sv smallLec, Saulīte, un sasildi ļaudis, kuri šo zemi par Latviju sauc,
Dod, Pērkon, mums spēku un tieksmi pēc brīvības,
Saved, Daugava, savos krastos mūsu dainas un teikas,
Nāc, Laima, un vieno Latvjus dziesmā un dejā.

Skolēnu uzņemšana 10. klasē turpinās.

Uzņemšanas kārtība vasaras periodā:
1. Skolas lietvedībā darbdienās no plkst. 9.00 – 13.00 pretendents iesniedz sekmju izrakstu par vispārējo pamatizglītību!
2. Uzņemšanas rezultāti tiek paziņoti uzreiz pēc mācību sasniegumu rezultātu ievadīšanas skolas datorsistēmā!
3. Uzņemtais skolēns kopā ar vecākiem raksta iesniegumu un saņem informāciju par jautājumiem, kas saistīti ar mācību uzsākšanu GNVĢ!

devitajiem

Kopsavilkums

Paldies mums visiem – skolēniem, skolotājiem, vecākiem, skolas tehniskajiem darbiniekiem par 2017./2018. mācību gadu!
Paldies Gulbenes novada skolām par savu “mazo gulbīšu” sagatavošanu GNVĢ saimei!

Veiksmīgu “lielā gulbja” lidojumu divpadsmitajiem un devītajiem, kuri jau saposušies ceļam!


Ģimnāzijas vadība

Absolventiem