Šis pavasaris mums atnesis daudz jaunu izaicinājumu, bet nemainīga ir palikusi vēlme izdarīt visu pēc vislabākās sirdsapziņas un izdarīt vairāk, nekā prasa skolas programma. Attālināti ne tikai mācāmies, bet ari piedalāmies dažādās aktivitātēs.

Valsts ģeogrāfijas olimpiāde.

Patiesi lepojamies ar Kārļa Boša iegūto 3.pakāpes diplomu un Gunāra Ābeltiņa iegūto atzinību!

Paldies puišiem un skolotājai I. Ločmelei!

Nacionālais skaļās lasīšanas konkurss.

Lepojamies ar mūsu skolēnu sasniegumiem: Annijas Iļjenko 1.vieta (vislabākā mūsu novadā),
Annai Emīlijai Anžei 2.vieta un atzinīga piedalīšanās Markusam Vīksnam.

Paldies skolēniem, vecākiem, skolotājai B. Rukmanei un skolotājai B. Dzērvei!