Laiks no 13.marta līdz 14.aprīlim rādās citādāks, nekā līdz šim esam pieredzējuši, jo valstī ir noteikti dažādi ierobežojumi sakarā ar COVID-19 izplatības ierobežošanu.

BET, saglabājot mieru un rīkojoties piesardzīgi, saprotam:

16.03.-22.03., kā jau plānots, ir skolēnu pavasara brīvlaiks, kurā domājam, dzīvojam, darbojamies veselīgi un atbildīgi;
17.03.-19.03. – nenotiek centralizētie eksāmeni svešvalodās;
23.03.-14.04. notiks attālināta mācīšanās (par to informācija būs pieejama e-klases pastā līdz 19.03.), kuras laikā VISI – skolēni, skolotāji, vecāki – iegūstam kompetenču izglītības iemaņas (akcenti: pašvadīta mācīšanās – īpaši vecāko klašu skolēniem; cieša sadarbība ar vecākiem – īpaši jaunāko klašu skolēniem; IT lietošana mācību procesā).
Atceramies, ka jebkura nestandarta situācija ir radīta arī tam, lai no tās gūtu ne tikai dzīves mācību, bet arī meklētu citādākus risinājumus un bagātinātos!