Mūsu brīvprātīgie jaunieši Pauline un George pieķerti darbiņos... ar maziem, lielākiem un pavisam lieliem...

Ar prieku turpinām īstenot savu Eiropas Solidaritātes korpusa Brīvprātīgā darba projektu "Iesaistīts=Aktīvs". Ar jaukām, citādākām nodarbēm aizpildām skolā savu brīvo laiku un dažādojam darbošanos stundās.

Paldies aktivitāšu dalībniekiem! Paldies skolotājiem, kas palīdz, atbalsta, ir līdzās, kad nepieciešams, un arī paši iesaista savās aktivitātēs!

Turpinām! Lasām afišas, informāciju uz ziņojumu dēļa un iesaistāmies!

 

Uz galeriju

 

Brīvprātīgā darba projekts “Iesaistīts = Aktīvs”, līguma Nr. 2019-2-LV02-ESC11-002644, tiek finansēts ar Eiropas Komisijas programmas “Eiropas Solidaritātes korpuss”, kuru Latvijā administrē Jaunatnes starptautisko programmu aģentūra, atbalstu. Šī publikācija atspoguļo vienīgi autora uzskatus, un Komisijai nevar uzlikt atbildību par tajā ietvertās informācijas jebkuru iespējamo izlietojumu.