Gada nogalē vairāk nekā 70 12. klases skolēni visā Latvijā piedalījās DSD II eksāmenos, kuri tika organizēti divās kārtās. 27. novembrī notika rakstiskā daļa. Skolēni demonstrēja savas prasmes un iemaņas lasīšanā, klausīšanās daļā un argumentētās esejas rakstīšanā. Arī mūsu skolas viena 12. klases audzēkne piedalījās šajā nopietnajā pārbaudījumā kopā ar astoņiem citu Vidzemes reģiona vidusskolu pārstāvjiem. Jau plkst. 9:00 Anna Johansone kopā ar vācu valodas skolotāju Anitu Putnu ieradās Valmieras Pārgaujas Valsts ģimnāzijā. Šeit mūs laipni sagaidīja vācu valodas skolotāja Olita Nīmante un iepazīstināja ar skolas korpusu, uz kuru skolēni  dodas apgūt  svešvalodas un mājturību. Šajā ēkā tad arī  diena tika aizvadīta spraigā ritmā, it īpaši eksāmena rakstiskā daļa. Esejas tēma šogad bija “Soziale startups : Starthilfe für die Integration” / Uzsāktie sociālie projekti – palīdzība integrācijai/. Lai varētu augstā līmenī izpildīt visus eksāmena uzdevumus, nepieciešams ļoti bagāts vārdu krājums svešvalodā un plašs redzesloks.

Pēc rakstiskās daļas Anna uzcītīgi “slīpēja” savu izvēlēto pētniecisko tēmu “Ist vitaminreiche Ernährung eine Grundlage für einen gesunden Menschen?” /Vai vitamīniem bagāts ēdiens ir  pamats veselam cilvēkam?/ un gatavojās mutiskajam pārbaudījumam. 13. decembra agrā rīta stundā mēs atkal devāmies uz Valmieru. Autoostā mūs sagaidīja direktores vietniece mācību darbā, vācu valodas skolotāja Ērika Ivanova un aizvizināja uz skolu. Šoreiz mums bija tā iespēja ielūkoties Valmieras Pārgaujas Valsts ģimnāzijas renovētajā korpusā, kuru tik tiešām var saukt par lielu, skaistu un mūsdienīgu skolu ar plašiem gaiteņiem un moderniem mācību kabinetiem. Mutiskās daļas pirmajā punktā sagatavošanās laikā Annai vajadzēja izveidot nelielu 4-5 min. garu referātu par saņemto tēmu “Öffentliche Verkehrsmittel”/Sabiedriskie transporta līdzekļi/ , uzstāties ar to pie komisijas un pēc tam iesaistīties diskusijā. Otrajā punktā bija 5 min. garš monologs par savu pētniecisko darbu, ilustrējot teikto ar prezentācijas slaidiem un noslēgumā diskutējot ar komisijas locekļiem par vitamīniem bagātu uzturu kā veselības garantu. Skolēna atbildes laiks šādā pārbaudījumā ilgst 20 minūtes.

Komisijas priekšsēdētājs Dirks Šteiera kungs priecājās par Annas labo sniegumu, skaisto izrunu, sarežģītajiem, bet gramatiski pareizi veidotajiem teikumiem un bagāto vārdu krājumu. Viņas sniegums atbilda augstākajam līmenim. Jāpiebilst, ka Anna, uzsākot mācības 10. klasē ģimnāzijā, sāka papildināt  zināšanas vācu valodā skolotājas vadībā. Līdz tam viņa patstāvīgi bija apguvusi sarunvalodu, klausoties radio, skatoties televīzijas raidījumus un filmas. Ja vien ir vēlme, tad arī katrs cilvēks pats var daudz ko izdarīt. Janvāra beigās būs gala rezultāti no Ķelnes Vācijā, jo tur tiek laboti DSD II eksāmena kārtotāju darbi no visas pasaules valstīm. Cerēsim, ka Annas Johansones rakstiskais sniegums arī būs labā līmenī un ieguldītais darbs vainagosies ar panākumiem.

Vācu valodas skolotāja A. Putna