Krāsainā rudens dienas no 14. līdz 18. oktobrim tika aizvadītas Karjeras nedēļas zīmē.

Gulbenes novada valsts ģimnāzijas skolēni un skolotāji saka PALDIES ikvienam Karjeras nedēļā iesaistītajam Gulbenes novada uzņēmējam par dāvāto iespēju būt darbavietās un smelties atziņas par profesiju pasauli. Skolēni atzinīgi novērtē sirsnīgo uzņemšanu un izsaka vēlēšanos visa gada garumā rast iespēju paviesoties vairākos uzņēmumos, jo diemžēl vienas dienas ietvaros ir par maz laika apciemot visus interesējošo profesiju pārstāvjus. Pēc aptaujas anketām var secināt, ka jaunākā skolas vecuma bērniem ir vēlme kopā ar klases kolektīvu doties uz dažādiem uzņēmumiem. Tāpēc jaunākās klases skolēni visa gada garumā ieplānos kolektīvi viesoties kādā no uzņēmumiem, lai tiktos ar sev interesējošo profesiju pārstāvjiem.

Projekta ietvaros pieci ģimnāzijas 10.-12.klašu skolēni kopā ar citiem novada jauniešiem piedalījās diskusijā „Šodien sākas nākotne”, kurā bija iespējams tikties ar informācijas un tehnoloģiju uzņēmuma Apply dibinātāju un vadītāju Agni Jakuboviču un Latvijas Vides ģeoloģijas un meteoroloģijas centra prognožu un klimata daļas vadītāju Andri Vīksnu. Diskusiju moderators un izaugsmes treneris, pasākuma vadītājs Dinārs Zāģers jauniešus provocēja aizdomāties par saviem mērķiem, par to, kā veidot savu karjeru, par iespējām nākotnes darba tirgū. Savukārt pieaicinātie goda viesi akcentēja, kāda nozīme ikdienā būs tehnoloģijām, mākslīgajam intelektam un kāda – cilvēkam? Paldies par radīto iespēju skolu jauniešiem!

Par karjeras jautājumiem, nākotnes nodomiem un sevis apzināšanos, t. i., savu spēju izvērtēšanu un resursu meklēšanu sevis izglītošanai, tiek domāts visa mācību gada garumā, kad klases audzinātāji kopā ar audzēkņiem meklē atbildes klases stundās (savukārt mācību stundās kopā ar priekšmeta skolotāju), kāpēc jāmācās, kā konkrētās zināšanas ietekmē cilvēka izaugsmi, nākotnes iespējas.

Skolā ir sava Karjeras audzināšanas programma, kas virzīta uz to, lai skolēni mācītos izvērtēt, saredzēt un sadarbībā radīt pamatu, lai apzināti pieņemtu personīgo lēmumu par turpmāko izglītību. Palīdzību šajā jomā sniedz arī pedagogs-karjeras konsultants. Ja kādam ir individuāls jautājums par pašattīstības iespējām, pedagogs-karjeras konsultants sastopams trešdienās un ceturtdienu pēcpusdienās, Pedagogs var palīdzēt izpētīt dažādas karjeras iespējas, palīdzēt iemācīties plānot un piepildīt ieguldījumu savas personības izaugsmē.

Informāciju sagatavoja

 Pedagogs-karjeras konsultants E.Zaube