Drukāt
Skatīts: 382

Es nezināju savu stāstu, bet nu es to zinu...tas ir skaists un gleznains, tas izglīto un padara mani īpašu.

29.10.19. ģimnāzisti , kuri darbojas dabaszinību skolā, kas  tiek realizēts  projekta ”Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču  attīstībai (8.3.2.2/16/l/001)’’ ietvaros, devās uz Ziemeļvidzemes Biosfēras rezervāta dabas izglītības centru ’’Ziemeļvidzeme’’, lai labāk izprastu vides un cilvēku praktiskās darbības mijiedarbību. Nodarbības vadīja Inta Soma, iesaistot darbībā katru dalībnieku. Tas bija īpašs piedzīvojums, kas ļāva iepazīties dažādu vecumu ģimnāzistiem tuvāk un, protams, galvenais – uzzināt, ko jaunu un dzīvē noderīgu, jo ik viens grib būt izglītots un līdz ar to interesants sarunu biedrs.

Uzzinājām dažus svarīgus faktus:

Izbrauciens bija saturīgs un mēs no tā daudz ko varam mācīties. Milzīgs paldies skolotājai Līgai Silauniecei  un Dzidrai Sjomkānei par nezūdošo enerģiju, organizēt sparu un patīkamo smaidu. Milzum liels paldies visiem, kas piedalījās, jo tikai kopā ar foršiem cilvēkiem var ieraudzīt visu labo.

Uz galeriju

Iesaistītā persona, Agnese Keita Birzniece.