Drukāt
Skatīts: 433

Šajā mācību gadā Gulbenes novada valsts ģimnāzijā veselības mācību kā izvēles priekšmetu apgūst vienpadsmit 10. klases skolēni. Viens no priekšmeta mērķiem ir sekmēt izglītojamā gatavību īstenot dzīvē savai un līdzcilvēku fiziskajai, garīgajai un sociālajai veselībai labvēlīgus lēmumus. Otrs, ne mazāk svarīgs mērķis, ir iepazīt ar medicīnu saistītās profesijas un saprast, vai nākotni saistīt ar šo nozari.

Lai to veiksmīgāk realizētu, Gulbenes novada valsts ģimnāzijai ir noslēgts sadarbības līgums ar LU Rīgas medicīnas koledžu. Paredzētas gan teorētiskas, gan praktiskas nodarbības gan ģimnāzijā, gan koledžā. Pirmā tikšanās notika 30.septembrī, kad LU RMK direktores vietniece zinātniskajā darbā Daina Voita iepazīstināja skolēnus ar medicīnas attīstības vēsturi, iesaistīja diskusijā par tēmu “Kas ir veselība?” Skolēniem visu nodarbības laiku bija iespēja sekot līdzi savam stresa līmenim (nodarbības sākumā uz rokas tika uzlīmēts neliels sensoriņš - indikators), noteikt savu temperamenta tipu pēc H. Aizenka testa un vadošo reprezentatīvo sistēmu.

Skolēnu brīvdienās notika nodarbības Rīgas Medicīnas koledžā. Nodarbības sastāvēja no diviem posmiem. Pirmajā bija unikāla iespēja apmeklēt Tiesu medicīnas ekspertīzes muzeju. Otrajā daļā pašiem bija iespēja veikt vienu no Vīnes stresa testiem. VTS ir speciāla aparatūra, kas paredzēta uztveres, uzmanības, reakcijas ātruma, perifērās redzes, nervu sistēmas tipa testēšanai un analīzei. Skolēni iepazina Biofeedback metodi - prāta un ķermeņa tehniku, kas ietver vizuālas vai dzirdamas atsauksmes izmantošanu, lai iegūtu kontroli pār piespiedu ķermeņa funkcijām t.i. sirdsdarbība, muskuļu sasprindzinājums, asins plūsma, sāpju uztvere un asinsspiediens.

Skolēni pēc nodarbībām atzina, ka labi pavadīja dienu, kaut arī tā bija gara un nogurdinoša, tomēr bija interesanti, kā arī šī diena lika paskatīties uz sevi no citas puses, tā bija izaicinājums sev.

Uz galeriju

Skolotāja Līga