5. klase sākas ar jaunu posmu skolas dzīvē un mums 5.c klases skolēniem sākās ar iepazīšanos un skolas dzīves interesantu organizēšanu, jo mums visiem ir vēlme labi un droši justies skolas vidē. Mūsu klasei ir sava devīze un savi likumi!

Pirmais kopīgais pasākums bija sporta dienas pasākums ar dažādām fiziskām aktivitātēm. Mēs jutāmies priecīgi un draudzīgi!

Tā kā šis gads ir dziesmu un svētku noskaņās , tad arī vizuālās mākslas stundās mēs apskatām un darbojamies ar seno latviešu rakstu un zīmju izzināšanas materiāliem. Mums radās doma apmeklēt novada vēstures un mākslas muzeju, jo tieši šajā laikā vēl bija apskatāmas 6 izstādes-Latvijas Mākslas akadēmijas Tekstilmākslas studentu un pasniedzēju darbus, Laimas Lupiķes tīmekļošanas tehnikā gatavotos dekorus, Gulbenes mākslas skolas audzēkņu darbus, kā arī mākslas plenēra, mežģīnes un fotogrāfijas. Bijām patiesi piepildīti ar krāsu un darbu radošuma burvību! Šo pasākumu mums bija iespēja baudīt “skolas somas” ietvaros. Izstādes darbu iespaidā, mēs mēģinājām paši radīt savu tautas tērpu un klasē radās izstāde, kas bija kā papildinājums klases noformējumam rudens tematiskajai klases pēcpusdienai!

Pēc muzeja apmeklējuma mēs ar autobusu braucām līdz Šķieneru pieturai ,kur apskatījām mozaīkas tehnikā veidoto Lindas Riņķes projekta darbu. Tad devāmies arī uz viņas veidoto jauno atpūtas vietu. Mums bija iespēja tikties ar pašu mākslinieci ,kas laipni  pastāstīja kā ir tapušas šīs viņas ieceres.

Atpūtas vietā ēdām pusdienas, spēlējām spēles un priecājāmies par dabu!

Arī Gulbenes bibliotēkā mēs apskatījām izstādi ”Neērtie bērni”.

Kopīgi braucieni uz baseinu mūs relaksē un vieno! Mēs-TURAMIES KOPĀ!

Uz galeriju

Jurģis un 5.c kl.audz Inese