Mācīties – tas nenozīmē sēdēt tikai skolas solā. Ieraudzīt mācību vidi ik uz soļa, tas gan  1.d klases skolēniem vēl ir jāiemācās . Pagājušonedēļ, pateicoties Karjeras nedēļas un iniciatīvas “Latvijas skolas soma” aktivitātēm, mācību stundas varēja noritēt ārpus ierastās skolas vides.

soma

17.10., izmantojot brīnišķīgo izglītojošā un interaktīvā centra “Dzelzceļš un Tvaiks” dāvanu pirmajām klasēm, skolēni izzināja gan dzelzceļa vēsturi, gan paši būvēja savu nākotnes vilcienu, viesojoties interaktīvā centra telpās. Skolēni atzina, ka interesantākais bijis vilcienu būvēšana un to palaišanas process trasē, kā arī ļoti paticis atbildēt uz jautājumiem par nodarbībā dzirdēto! Visneparastākais bijis demonstrējums, kā cilvēks ar savu spēku(minoties ar velosipēdu) var iedarbināt spēļu vilcienu sastāvu! Mēs noteikti atgriezīsimies šajā centrā, lai izzinātu kādus brīnumus vēl tas slēpj!

18.10. mācības ārpus skolas telpām turpinājās, jo “Latvijas skolas soma” bija parūpējusies, lai skolēni, apmeklējot Gulbenes vēstures un mākslas muzeja izstādi un muzejnodarbību “Cimds – tradicionālais un citādais”, mācītos uzmanīgi vērot, salīdzināt un radīt jaunu mākslas darbu. Skolēnu atziņas pēc nodarbības:

  • Lauma: “Tas bija interesanti – meklēt cimdu pēc foto fragmenta!”
  • Kristaps: “Man patika zīmēt papildinājumu dotā cimda fragmentam!”
  • Ņikita : “Bija grūti, bet man draugs palīdzēja!”
  • Aiva: “Es arī gribētu tādus cimdus!”

 

Paldies par šīm neparastajām mācību stundām!

 
1.d klases skolēni un audzinātāja Liena Silauniece