Uzsākot mācības 1.klasē, katrs skolēns vēlas apgūt visas grāmatu gudrības. Viegli mācīties tad, ja tev ir labi draugi.

1.d klases skolēniem tādi ir Gulbenes bērnu bibliotēkā – runcis Misiņš un viņa draugs pelēns, kuram bērni palīdzēja domāt vārdu. Turēsim īkšķus, lai mūsu piedāvātais vārds iepatīkas arī pelēnam!

Skolēnu atziņas pēc viesošanās bibliotēkā:

  • Kopīgi ar runci Misiņu lasīt grāmatu ir daudz interesantāk !
  • Misiņam gan liela māja un daudz grāmatu!
  • Patika gatavot runčuka ķepas nospiedumu!
  • Es nākšu uz bibliotēku, man te patika!

Uz galeriju

Atziņas uzklausīja 1. d klases audzinātāja Liena