Drukāt
Skatīts: 726


18. septembrī ģimnāzijā tika atvērts Tehniskās Jaunrades centrs. Centra atklāšanā  direktore Lidija Ķeķere uzsvēra, ka ir piepildījies sen lolots sapnis – izremontētās telpās iekārtota piemērota vieta, kurā skolēni varēs darboties inženierzinātņu jomā. Gulbenes novada Izglītības un kultūras nodaļas metodiķe Baiba Muceniece savā apsveikumā uzsvēra, ka varam priecāties par to, ka skolēniem tiek piedāvātas jaunas un modernas interešu izglītības programmas.

Bija prieks centra atklāšanā ieraudzīt gan skolēnus, gan viņu vecākus, vecvecākus, gan skolotājus. Skolēni tika aicināti  darboties darbnīcās – “Automodeļa izgatavošana”, “Elektronika”, “Mini sumo robotu demonstrācija”, “Robotu konstruēšana, programmēšana”.  Šajā mācību gadā centrā tiek piedāvātas šādas aktivitātes – lego robotika un konstrukcijas, mini sumo un līnijsekošana, lodēšanas darbnīcas, energoefektivitātes nodarbības, programmēšana, video filmēšana, montēšana un straumēšana. Plānots aktīvi piedalīties Latvijas robotikas čempionāta posmos.

Tehniskās jaunrades centrā aicināti darboties Gulbenes novada 1. – 12. klases skolēni, laika gaitā tiks veidotas interešu grupas atbilstoši vecumposmiem.  Apmeklējot nodarbības, skolēniem būs jāuzņemas atbildība par savu darbu, darba vietu, skolēnos vēlamies ieaudzināt pašdisciplīnu un veidot izpratni par to, ko nozīmē pašvadīta mācīšanās.

Centrs  atvērts katru darba dienu, no plkst. 15.00 – 19.00. (piektdienās līdz 18.00.). Skolēniem interesanto konstruēšanas un inženierzinātņu pasauli palīdzēs iepazīt skolotāji – Dzintars Ziediņš, Jānis Strods un Sandis Kalējs. Ir daudz ideju, kā centra darbību attīstīt un pilnveidot. Lai aizrautība un ieceru piepildījums 2019./2020. mācību gada gaitās!

Uz galeriju

Skolotāja Maija