Tehnisku iemeslu dēļ šobrīd fiksētie tālruņi Gulbenes novada valsts ģimnāzijā nedarbojas.
Lūdzam zvanīt:


Skolas mob. – +371 27880300

Skolas dežurants – +371 64474442

Direktore - +371 26545945

Lietvede +371 64473302 +371 26578834

Vietnieki +371 64473401