kimija small4. klases stundu sarakstā nebūtu iespējams ieraudzīt mācību priekšmetu “Ķīmija”, jo šāda priekšmeta apguve paredzēta tikai 8. klasē.

Bet dzīvē viss ir iespējams tiem, kuri uzdrīkstas, nebaidās un grib izmēģināt ko jaunu. Šoreiz apņēmības pilni bija Gulbenes sākumskolas 4. klases skolēni kopā ar savu audzinātāju Viju. Lūk! 12. aprīlī – piektdienā, 4. klases stundu sarakstā 1. un 2. stunda bija ĶĪMIJA.

Stunda notika ģimnāzijas ķīmijas kabineta laboratorijā. Atbilstoši prasībām – skolēni ietērpās baltajos halātos, kas ir katra ķīmiķa darba tērps. Stundas tēma – “Varavīksne mēģenē”. Skolotājas Līgas vadībā notika eksperimenti, tika pievērsta uzmanība videi sadzīves šķidrumos. Paldies skolēniem par ierosmi mācību procesu dažādot, paldies skolotājām par atsaucību! Esam atvērti sadarbībai!

  • foto001
  • foto002
  • foto003
  • foto004


Sk. Maija