esidroshs small29. martā 7.a klases skolēni iepazinās ar Iekšlietu ministrijas organizētā konkursa “Esi drošs – neesi pārdrošs” neklātienes kārtas jautājumiem.

Skolēniem neatkarīgi no tā, vai startēs konkursā vai nē, bija iespēja, strādājot grupās vai individuāli, izmantojot interneta resursus, meklēt atbildes uz jautājumiem, kuri saistīti ar ikdienas dzīves situācijām – par pirmās palīdzības sniegšanu, par drošu internetu, par rīcību ugunsgrēka gadījumā, par to, kā rīkoties dabasgāzes noplūdes gadījumā. Jautājumi bija saistīti arī ar Iekšlietu ministrijas vēsturi, par to, kādas iestādes pakļautas šai ministrijai.

Meklējot atbildes uz šiem jautājumiem, skolēni apguva zināšanas, kuras, jācer, dzīvē nebūs jāizmanto, bet kuras ir svarīgi zināt, lai nepieciešamības gadījumā prastu pareizi rīkoties ārkārtas situācijās.

Papildus meklējot informāciju, izmantojot zināšanas, kuras apgūtas, mācoties pirmo palīdzību, tiks meklētas precīzākas atbildes uz konkursa jautājumiem un tās tiks iesniegtas konkursa organizatoriem.

  • esi_droshs
  • foto01
  • foto02
  • foto03
  • foto04

Arī pārējām 7. - 8. klasēm ir dota šāda iespēja – piedalīties konkursā, kurā gūtās zināšanas ir svarīgas ikdienā.

Plašāk par konkursu...