foto130. janvārī Gulbenes novada valsts ģimnāzijas skolotāji devās pieredzes apmaiņas braucienā uz Mārupes vidusskolu. Brauciens tika iecerēts jau rudenī, jo skolotājiem bija vēlme redzēt gan atklātās mācību stundas, gan smelties jaunas idejas mācību procesa organizēšanā. Mārupes vidusskolas kolēģi piedāvāja vērot piecas atklātās stundas – latviešu valodu, ķīmiju, fiziku, matemātiku un stundu, kurā akcentēta starppriekšmetu saikne – mūzikā un vēsturē.

Mācību stundas tika analizētas savstarpējās diskusijās, gūstot plašāku ieskatu skolas pieejā un nostādnēs. Mārupes vidusskolas direktora vietnieces dalījās pieredzē par to, kā notiek skolotāju savstarpējā sadarbība, stundu vērošana, skolas darba plānošana, kā arī guvām ieskatu jaunā pieejā – skolēnu snieguma līmeņu aprakstu veidošanā. Atslēgas vārds šim braucienam ir “iedvesma darbam”, jo skolotāju atziņas par to liecina – “patīkami bija vērot skolēnu pašvadītu stundu”, “guvu pieredzi, kā snieguma līmeņu aprakstus izmantot klases stundā”, “sadarbība ir visa pamats”.
Uz galeriju

5. februārī skolotāji mācījās, kā reālajā skolas darbā iedzīvināt jaunā vēsmas izglītībā. Skolotāji piedalījās seminārnodarbībā “Skolotāju sadarbības formas – viens no instrumentiem atbalsta sniegšanā skolotājiem un skolēniem”. Lektors – Rolands Ozols no Mūžizglītības un kultūras institūta “Vitae”. Šāda nodarbība bija ļoti vērtīga, jo skolotāji guva dziļaku izpratni par sadarbības stratēģijām un pārmaiņu procesiem skolā. Skolotāju atziņas – “gūta izpratne par novitātēm, nepieciešams tikai laiks un treniņš mainīt pieeju stundu vadīšanā”, “ļoti daudz labu ideju, ierosmju”.

Esam guvuši jaunas idejas, tikai tās jārealizē! Realizācijā jāiesaistās visiem – skolēniem, skolotājiem, vecākiem. Tikai tā mēs varam būt “Mēs”!

 Skolotāja Maija