Kur mēs mācāmies? Kā iegūstam zināšanas, prasmes un pieredzi? Ģimenē, skolā, ceļojumos?

Viens no veidiem, kā ģimnāzisti paplašina savu redzesloku, dalās ar pieredzi, ir darbošanās starptautiskajos projektos skolotājas Aleksandras Birkovas vadībā.
Pirmais starptautiskais projekts-Euroweek- šai mācību gadā norisinājās no 3. līdz 10. oktobrim Beļģijā, pilsētā Tournai. Komandā darbojās Rainers Freivalds, Kristiāns Dzerkaļs, Markuss Endelis, Ilze Stonka, Anete Liepiņa, Elīna Bērziņa, Valts Zaķis, Krists Cirpons.

Skolotājiem savstarpējā ziņu apmaiņa, plānošana, apsiešanās turpinājās visu gadu pirms tikšanās klātienē, bet skolēni uzsāka darboties maijā.

Kāds ir mūsu jauniešu devums?

• Savas valsts un kultūras atvērta un cieņpilna pārstāvēšana
• Nacionālo ēdienu prezentācija degustēšanai
• Aktīva dalība diskusijai par dabas resursu un planētas saglabāšanu sev un nākamajām paaudzēm
• Latviešu tautas dejas „Es izjāju prūšu zemi” priekšnesums un skatītāju iesaistīšana plaukstiņpolkā

Kādi ir ieguvumi?

• Intelektuālā bagātināšanās
• Starpkultūru pieredze un jauni draugi
• Beļģu viesmīlības iepazīšana, dzīvojot ģimenēs
• Apliecinājums svešvalodu zināšanu priekšrocībām
• Eiroparlamenta apmeklējums

Tika dzirdēts tik daudz valodu! Komunicēts ar tik dažnedažādiem jauniešiem! Iespaidi un pieredze bagātīgi...