Skolēnu brīvdienas vienmēr ir laiks, kad skolotāji domā, vērtē, analizē savu darbu. Tas ir laiks, kad varam paraudzīties uz skolas ikdienu it kā no malas, lai gūtu iedvesmu izmēģināt ko jaunu vai atcerētos labi aizmirstu veco. Tā tas bija arī šajās rudens brīvdienās.

22. oktobrī mūsu skolas skolotāja Dina Tiltiņa vadīja kursus Gulbenes novada skolotājiem “Tiešsaistes rīku pielietošana mācību stundu organizēšanā”. Vēl viena kursu nodarbība paredzēta decembrī.

24. oktobrī nodarbību par tēmu “Sasniedzamais rezultāts un atgriezeniskā saite mācību stundā” vadīja lektore Līga Čakāne, mūsu bijusī kolēģe un novadniece. Mums bija iespēja gūt apstiprinājumu savai izpratnei, diskutēt, precizēt neskaidrības. 25. oktobrī skolotājus ar gūto pieredzi kursos “Mācīšanās konsultantu sagatavošana reģiona vajadzībām” iepazīstināja kolēģes A. Birkova un M. Skopāne. Galvenais akcents viņu vēstījumā – kā mācību stundās tiek izvirzīts sasniedzamais rezultāts un ar kādiem paņēmieniem iespējams gūt noderīgu atgriezenisko saiti. Skolotājas pastāstīja par gūto pieredzi, vērojot mācību stundas dažādās Latvijas skolās. Labās prakses piemēri varētu būt noderīgi arī mūsu skolas skolotājiem.

25. un 26. oktobrī mūsu skolā notika kursi robotikas jomā (1. – 6. klase) projekta “Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai” ietvaros. Skolotāji mācījās konstruēt robotus, apguva programmēšanas pamatus vizuālās programmēšanas vidē. Šādas mācības ir nepieciešamas, jo skolēnu interese par robotiku ir ļoti liela.

Sk. Maija Skopāne