labie darbi.small26. septembrī 12. a klase piedalījās Latvijas valsts simtgadei veltītā Vidzemes novada skolēnu festivālā “Laiks labiem darbiem”. Skolēnu dalība festivālā tika pieteikta pagājušajā mācību gadā, labais darbs – Elīnas Bērziņas sagatavotā un vadītā nodarbība Gulbenes sākumskolas 3. klasei par tēmu – “Mana Latvija”. 3. klases skolēniem interesantā, atraktīvā veidā bija iespēja pārbaudīt savas zināšanas Latvijas vēsturē, ģeogrāfijā, kultūrā.

Arī pasākuma dalībniekiem Madonā bija iespēja pārbaudīt savu erudīciju mūsu skolas sagatavotā stendā. Skolēni uzstājās ar prezentāciju par paveikto darbu. Skolēnu atsauksmes - pasākumā bija daudz interesantu aktivitāšu - piemēram naglas iesišana bluķī, pupiņu šķirošana, baļķa zāģēšana, pužļa salikšana, aktivitātēs tika pārbaudīta mūsu saliedētība, veiklība, komandas gars. Priecīgā ziņa ir tāda, ka šajā pasākumā ieguvām 2. vietu un daudz jauku emociju”, “interesants pasākums, kas deva lielāku motivāciju turpmāk dzīvē darīt vairāk labus darbus”, “skolu prezentācijās varējām uzzināt, kādus labos darbus ir paveikuši citi”.

Paldies par atbalstu skolotājai Simonai Sniķei un Ilzei Kalvei.

  • foto1
  • foto2


Ar iedvesmu veikt labus darbus, 12.a klase