zn2018 small28. septembrī, kā jau katru gadu, arī šogad norisinājās gadskārtējā Zinātnieku nakts. Brauciens notika projekta "Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai" (8.3.2.2/16/I/001) ietvaros. Kopā ar mums arī devās skolēni no Galgauskas, Stāķu, Rankas un Tirzas skolām. Visi kopā apmeklējām 3 iestādes, kurās guvām iedvesmu un idejas mūsu nākotnes profesijām. 

Pirmā vieta, kurā piestājām, bija BIOR - Pārtikas drošības, dzīvnieku veselības un vides zinātniskais institūts. Sajutos kā ķīmijas stundā, kurā veicām interesantu eksperimentu. Pirmais uzdevums, kā jau laboratorijā pieņemts, bija uzvilkt halātus. Kad tas bija izdarīts, devāmies zinātnes ceļojumā. Apmeklējām piecas pieturas – „Baktērijas mums visapkārt”, „Zemūdens stāsti”, „No tumsas uz gaismu”, „Uzmanību, parazīti!” un „ES-3RS: 3R integrācija pētniecībā”. Noslēgumā saņēmām diplomus par institūta „BIOR” zinātniskās sākumskolas absolvēšanu.

Nākamā vieta, kur piestājām, bija anatomikums. Kā institūtā, tā arī šeit bija dažādas stacijas – fotoizstāde „Ekspedīcija”, darbnīca – "Digitālais cilvēks", kurā ar tausti mācījāmies atpazīt cilvēka iekšējos orgānus. Interesanta bija darbnīca „Audi modernā skatījumā”, uzzinājām, kā notiek mugurkaula un stājas pārbaudes, pēdas parametru noteikšana, svarīgi bija ieteikumi stājas uzlabošanai.

Mūsu pēdējā pieturvieta bija RTU. Precīzāk, RTU- Materiālzinātnes un lietišķās ķīmijas fakultāte, kurā bija iespēja apskatīt minerālu kolekciju, piedzīvot „asins izliešanu”, iziet dažādas darbnīcas un beigās iegūt kriosaldējumu.

 

  • foto001
  • foto002
  • foto003
  • foto004
  • foto005
  • foto006
  • foto007
  • foto008

11. klases skolniece Elīna Ignatjeva