es fonds

Gulbenes novada valsts ģimnāzijas atbalsta biedrība “Savējie”, projekta “Veselības veicināšanas un slimību profilakses pasākumi Gulbenes novadā”, Nr. 9.2.4.2/16/I/004 šajā vasarā organizēja vasaras diennakts nometnes “Es esmu ES-2”. Nometnes notika no 13.07-.17.07.2018. un no 18.07.-22.07.2018. JIC “B.u.M.s.”, Gaujasrēveļos.

Mērķis - uzlabot un papildināt jauniešu zināšanas garīgās un reproduktīvās veselības jautājumos, sniegt ieskatu par veselīgu uzturu, kā arī motivēt uzlabot fizisko veselību. Nometnēs kopā piedalījās 48 novada jaunieši vecumā no 13-17 gadiem. Nometnes organizatoriskajā un vadīšanas komandā strādāja nometnes vadītāja Arta Katane, grupu audzinātāji Baiba Maltavniece- Ozoliņa, Juris Svetlovs un Oskars Kreišmanis.

Nometņu laikā jaunieši, strādājot grupās ar psiholoģi Evitu Petručeņu mācījās izprasts savu unikālo ES, izzināt savas rīcības cēloņus. Strādājot grupās, mācījās savstarpēji sadarboties, apguva prasmes vieglāk risināt konfliktus. Nometnes dienās, sadarbojoties ar jauniešiem, grupu audzinātāji un nometnes vadītāja ņēma vērā psiholoģes ieteikumus.

Pieaicinātie lektori no “Papardes zieda”, Gatis Pavārs un Līna Ribakova, vadīja nodarbības “Attiecības” pirmās nometnes dalībniekiem un otrās nometnes dalībniekiem “ Attiecības/drošas attiecības” , lektori savas tēmas pielāgoja atbilstoši nometnes dalībnieku vecumiem.

Katras nometnes pirmajā dienā bija smūtiju gatavošanas meistarklase pie pārtikas tehnoloģes Daces Ramkas-Bokas. Jaunieši izmantoja iespēju, gatavot ne tikai ikdienā pierastos saldos smūtijus no ogām un piena, bet arī sāļos smūtijus, izmantojot gan čilli piparus, gan marinētas bites un svaigus gurķus, un auzu pārslas. Lektore pastāstīja par smūtiju uzturvērtībām. Jauniešiem tomēr vislabāk garšoja ogu un augļu smūtīji.

Nometņu dalībnieki piedalījās nodarbībās par veselīgi uzturu, kur papildināja savas zināšanas par pārtikas produktu uzturvērtībām – olbaltumvielām, ogļhidrātiem un taukiem dažādos pārtikas produktos. Darbojoties praktiski, jaunieši aprēķināja un svēra cukura daudzumu dažādos, jauniešu vidū iecienītos našķos, piemēram, limonādēs, saldumos. Jaunieši bija pārsteigti, uzskatāmi redzot, cik daudz cukura satur viens iepakojums haribo lācīšu, kā arī citi saldie našķi. Jaunieši, praktiski sverot, uzzināja cik eļļas ir vienā čipšu iepakojumā. Nometnes dalībnieki atkārtoti pārliecinājās par dzeramā ūdens nozīmi, par tā nepieciešamību.

Fiziskās aktivitātes, kuras organizēja Jurijs Svetlovs, Oskars Kreišmanis un brīvprātīgie Bruno un Alvīne tika pielāgotas katra nometnes dalībnieka fiziskajām spējām. Jaunieši abās nometnēs atzina, ka rīta rosme, ikdienu pulksten 8.00, disciplinēja viņus.
Abu nometņu jauniešiem bija iespēja pie biedrības “Gulces Gēna” vadītāja Oskara Kreišmaņa apgūt elementārākās prasmes parkūrā. Mācījās pareizi krītot mest kūleņus, lai samazinātu iespējamās traumas lēcienos un izklaidēs uz batuta. Jaunieši bija sajūsmā par iespēju lēcienus mēģināt uz profesionālā batuta.

Abu nometņu jaunieši piedalījās nakts pārgājienos, kā arī nakts trasēs, kuru posmos bija jāveic dažādas sportiskas aktivitātes. Jaunieši, komandās sadarbojoties, veiksmīgi tika galā gan ar mezglu siešanu, gan iešanu pa virvi, kura tika nostiprināta kokos.

Laivu brauciens, kā jau ierasts, tika atzīts par labāko pasākumu nometnēs. Neskatoties uz zemo ūdens līmeni Gaujā, visi bija priecīgi un apmierināti, lai gan vairākās vietās bija jābrien pa upi, velkot laivu.

Pirmās nometnes dalībniekiem bija iespēja, kopā ar jauniešu centra “Bāze” meitenēm, apgūt dažādus deju soļus.

Visās nometnes dienās, ņemot vērā augsto gaisa temperatūru, jauniešiem aktīvie atpūtas brīži tika organizēti ar ūdeni – dažādas stafetes ar ūdens bļodām, ar ūdens baloniem, caurumotas trubas pieliešana utt., protams, šīs aktivitātes patika ik vienam nometnes dalībniekam.

Labi organizēta, šķita tikšanās ar uzņēmēju Elīnu Bērziņu. Jauniete pastāstīja par savu dzīvi ratiņkrēslā, par to kā viņai ir iekļauties sabiedrībā un organizēt, vadīt savu biznesu. Daudzi jaunieši nezināja, ka ir tādas pastkartes. Atgriežoties mājās, ikvienu sagaidīja nometnes biedra rakstītā pastkarte, kuru ar savām rakstītām sajūtām, bija papildinājusi arī Elīna.
nometne1
Otrās nometnes viesi bija motobraucējs Didzis Gorbenko un viņa draudzene Arita. Jauniešiem bija iespēja iejusties motobraucēja ekipējumā, sajust kāds spēks ir vajadzīgs, lai savaldītu motokrosa moci. Didzis pastāstīja par savu ikdienu un motivēja jauniešus neatkāpties no saviem mērķiem, jo, ja ir mērķis, to noteikti ar darbu ir iespējams sasniegt. Arita pastāstīja par to, kā ir būt motobraucēja draudzenei.

Brīvajā laikā jaunieši spēlēja dažādas galda spēles. Katras nometnes pēdējo nakti drīkstēja negulēt, bija iespēja skatīties filmas un mūzikas video.

SIA “RAINO” ēdināšana bija pa prātam visiem nometnes dalībniekiem, jo ēdienkartē iekļautie ēdieni garšoja visiem un katrs varēja izvēlēties sev atbilstošu porcijas lielumu. Mūs lutināja ar avenēm un arbūziem.

Mēs, nometnes organizatori, esam gandarīti par paveikto darbu, par brīvprātīgo jauniešu – Bruno, Alvīnes, Keitas Agneses, Dāvja iniciatīvām un līdzdarbošanos nometņu laikā.
nometne2
Daudzi jaunieši atzina, ka labprāt piedalītos vēl šādās nometnēs un mēs, nometnes organizatori, to labprāt jauniešiem piedāvāsim arī nākamajā vasarā!


Santa Kreišmane, GNVĢ atbalsta biedrības “Savējie” vadītāja.