skola28.07.18Gulbenes pilsētas svētku ietvaros 28. jūlijā skolā viesojās Gulbenes novada sadraudzības pašvaldību pārstāvji no Rapinas (Igaunija) un Rietavas (Lietuva).

Neliels ievads skolas pamatēkas vēsturē, kurai 5. oktobrī svinēsim 90 gadu jubileju. Viesi uzreiz piezīmēja, ka Gulbenei arī šogad 90! Jauka sakritība! Ekskursija pa skolas teritoriju un jauno starpbūvi. Jautājumi, viedokļu apmaiņa, kopīgas problēmas – tā nemanot pagāja laiks. Uz tikšanos nākošreiz!
gimnazija

Paldies Guntai Kalmanei par foto!

L.Ķeķere