Kopsavilkums

Paldies mums visiem – skolēniem, skolotājiem, vecākiem, skolas tehniskajiem darbiniekiem par 2017./2018. mācību gadu!
Paldies Gulbenes novada skolām par savu “mazo gulbīšu” sagatavošanu GNVĢ saimei!

Veiksmīgu “lielā gulbja” lidojumu divpadsmitajiem un devītajiem, kuri jau saposušies ceļam!


Ģimnāzijas vadība