anna un laura small12. aprīlī apmēram 250 skolēni visā Latvijā veica starptautiskā vācu valodas I pakāpes diploma eksāmena rakstu daļu. Agrā ceturtdienas rītā divas 10. klases skolnieces Anna Johansone un Laura Beāte Buliņa devās uz Valmieras Valsts ģimnāziju, lai tur kārtotu minētā eksāmena rakstisko daļu. Kopā ar viņām bija vācu valodas skolotāja Anita Putna.

Ieejot skolā, mūs sagaidīja pats direktors A. Skrastiņa k-gs. Plkst. 9:45 visus eksāmena kārtotājus un skolotājas uzrunāja direktora vietniece Diāna Zilberte un novēlēja veiksmi un izdošanos pēc ražena darba, gatavojoties šim pārbaudījumam. Viņa uzsvēra, ka visi šie 23 jaunieši ir bagāti, jo viņi zina vairākas svešvalodas. Konsultants un atbildīgais par starptautiskajiem vācu valodas diploma eksāmeniem Latvijā Dirks Štaiera k-gs iepazīstināja skolēnus ar noteikumiem darba laikā un informēja, ka šī I pakāpes eksāmena rezultāti būs zināmi vasaras vidū.

No plkst. 10:00 līdz 14:15 skolēni veica eksāmena trīs daļas: 5 uzdevumus lasīšanas daļā, 5 uzdevumus klausīšanās daļā un vienu rakstīšanas uzdevumu par tēmu “Internet”. Laura Beāte un Anna pauda viedokli, ka viņas, gatavojoties gan mutiskajai, gan rakstiskajai daļai, ir pilnveidojušas visas svešvalodas apguves pamatprasmes, papildinājušas savas vārdiņu zināšanas ar jauniem teicieniem un paplašinājušas redzesloku ar informāciju par Vāciju. Laura Beāte teica: “Paldies par to, ka mūsu ģimnāzijā tiek piedāvāta šāda iespēja kārtot šos starptautiski atzītos pārbaudījumus un iegūt dokumentu, kas apliecina tavas zināšanas un kas var noderēt turpmākajā dzīvē.”

  • foto001
  • foto002
  • foto003
  • foto004

Vācu valodas skolotāja Anita Putna