silver1 small1. marta rakstā ģimnāzijas mājaslapā varējām lasīt, ka 27. februārī novada vokālās mūzikas konkursā “Balsis 2018” ģimnāzijas vokālā grupa “Silver” skolotājas Baibas Ozoliņas Maltaunieces vadībā ar augstāko rezultātu novadā kļuva par pirmās pakāpes laureātiem un izcīnīja tiesības startēt konkursa otrajā kārtā, kas notiks Limbažos 6. martā.

Nu dziedātāji atgriezušies no Vidzemes zonas konkursa Limbažos ar pirmās pakāpes diplomu. Tā viņu sniegumu novērtējusi kompetentā konkursa organizētāju (VISC) apstiprinātā komisija, izvērtējot gan māksliniecisko un tehnisko sniegumu, gan vokālo kultūru, stila izjūtu un kopiespaidu.

No reģionālā skatuves runas konkursa Madonā, kas notika 7. martā ar labiem panākumiem atgriezusies arī mūsu ģimnāzijas daiļrunātāja Krista Zajančavska no 8.a klases. Savā vecuma grupā viņa ieguvusi 2. pakāpes diplomu, un tas ir augsts novērtējums. Kas tika gaidīts no Kristas uzstāšanās laikā? Domas atklāsme, prasme radīt spilgtas priekšstatu gleznas, rast kontaktu ar klausītāju un, protams, skaidra dikcija un artikulācija. Par augsto novērtējumu prieks gan meitenei pašai, gan viņas skolotājai Ilundai Reihlerei, gan mums – ģimnāzijas saimei.

Sakām lielu paldies gan visiem konkursantiem, gan viņu skolotājām par ieguldīto darbu, ziedoto laiku un priekšnesumu kvalitatīvo sniegumu. Varam būt lepni, ka mums ir tādi audzēkņi un pedagogi.

Skolotāja Ligita Zitāne