rusins2017 small2018. gada 26. janvārī ģimnāzijas deju kolektīvs "Rūsiņš" brauca uz Preiļiem pie deju kolektīva "Gaida", lai kopā dejotu draugu koncertā "Ceļā...".

Vakara vadītāja, uzrunājot kuplo dejotāju pulku, akcentēja, cik nozīmīgs šis gads ir katram no mums, izdzīvojot Latvijas simtgades gadu. Īpaši svarīgs tas ir katram dziedātājam un dejotājam, jo šā gada vasarā no 30. jūnija - 8. jūlijam Rīgā notiks Vislatvijas XXVI Dziesmu un XVI Deju svētki. Tā kā gatavošanās svētkiem norit pilnā sparā, tad koncerti ir ļoti nepieciešami, jo pavisam drīz visi kolektīvi atrādīs sevi žūrijai, kas arī izlems, kam braukt uz svētkiem , kam diemžēl jāpaliek mājās. Preiļos dejot ir ļoti patīkami, jo tur ir īpaša aura, vienmēr ir augstas klases dejotāji.

Deju kolektīva “Rūsiņš” vadītāja Edīte Ķikuste