vvs 2017smallPagājušā gada nogalē, izpildot virkni prasību un aktīvi iesaistoties dažādās aktivitātēs, trīs mūsu novada skolas ieguva Veselību veicinošas skolas statusu. To skaitā arī mūsu – Gulbenes novada valsts ģimnāzija.

Svinīgais pasākums, kurā uzrunu teica Slimību profilakses un kontroles centra direktore Iveta Gavare, notika  viesnīcā "Monika Centrum Hotels".

Pasākumā Slimību profilakses centra vadītāja Maija Pauniņa informēja par jau paveikto ESF atbalstītajos projektos, gan arī par turpmākajām iespējām un piedāvājumiem veselības veicināšanas jomā.

Saistošas bija labās prakses piemēru skolu prezentācijas. Mūsu veselības veicinošās skolās koordinatore Arta  prezentēja ģimnāzijā notikušos pasākumus, kuri visi praktiski ir saistīti ar veselības veicināšanu, jo veselības vecināšana nav tikai rūpes par fizisko veselību , bet arī par vides veselību, jauniešu radošumu un emocionālo komfortu.

Pasākuma otrajā daļā klausījāmies un jaunas idejas guvām no Sandras Ošlejas lekcijas par veiksmīgu komunikāciju. Lektores pašas profesionālā interese  - kā motivēt cilvēkus mērķu sasniegšanai. Būtiskākā atziņa no nodarbības: “kamēr mēs pieaugušie ar saviem audzēkņiem un ne tikai ar viņiem,  runāsim komunikācijas attiecībās “pieaugušais - bērns” mūsu darbam būs ļoti maza efektivitāte.

Saistoša bija socionikas konsultantes, bloga cilvekutipi.lv autores Evijas Čepānes nodarbība par cilvēku tipiem. Par to, cik vērtīgi ir izprast sevi  un sev apkārtējos cilvēkus, balstoties uz 16 dažādiem cilvēku tipiem. Lektore plaši stāstīja par šo cilvēku tipu savstarpējām, visdažādākajām attiecībām. Šajā nodarbībā pasākuma dalībniekiem bija iespēja analizēt sevi un kādu no sev tuvajiem cilvēkiem. Lekcija deva pozitīvas emocijas publikai.

vvs 2017

Pasākumu sirsnīgu un atpūtas sajūtu radošu vecināja Ziemassvētku noskaņās uzpostā viesnīca, laipnais viesnīcas personāls un gaisā virmojošas  Ziemassvētku aromāts.

Paldies Artai par ieguldīto darbu!
Sk.Anda