laimes lacis small4. decembra svinībām visu klašu audzēkņi sāka gatavoties jau krietni pasen. Svētku iemesls – Andreja Upīša 140. dzimšanas diena, pirmās Adventes noskaņas un Skolas ielas egles iedegšanas brīdis. Klases savlaicīgi bija saņēmušas savus uzdevumus. Tie bija dažādi: sarūpēt zeķes un cimdus sūnciemiešiem, atveidot zīmējumos Sūnu ciema ainavu, veidot rēbusus par Sūnu ciema tēmu, intervēt Andreju Upīti un izveidot viņa tviterkontu ar 10 tvītiem, bet pats nozīmīgākais – iestudēt fragmentu no “Sūnu ciema zēniem”.

Pasākumu atklāja latviešu valodas un literatūras skolotāja Zigrīda Širaka, iepazīstinot klātesošos ar A. Upīša personību un devumu literatūrā. Un tad mēs visi nonācām Sūnu ciemā. Jā, kādas tik likstas viņus nebija piemeklējušas! Visiem bija skaidrs, ka bez laimes lāča te neiztikt. Tad nu desmit Ješkas, Bukstiņi un Andri pa kārtai centās to sameklēt, lai ciema ļaudīm beidzot sāktos cilvēka cienīga dzīve. Aktieru daudz, cits par citu spilgtāks un pārliecinošāks, bet galvenā doma viena – glābiņš no visām likstām ne laimes lāča ziņā, bet pašu sūnciemiešu uzņēmībā, drosmē un labajā gribā. Tieši tāpat kā mūsu ikdienišķajā dzīvē.
 
Pēc izrādes  - apbalvošana. Skolotāja Dina, kas izvērtēja adījumus par labākajiem atzina 7.b kl. skolnieces   Keitas Agneses Birznieces, skolotāju Anitas Putnas un Dinas Tiltiņas darinājumus. Zīmēšanas skolotāja Marta par skaistāko Sūnu ciema ainavu atveidotāju atzina 9.b skolnieces Samantas Ignates Zīmējumu. Meistarīgākās rēbusu veidotājas godā tika iecelta Tīna Agnese Strupka no10.kl., talantīgākā tvītotāja slavu iemantoja Dailis Kopāns no 11.b klases, bet par interesantākās intervijas autori tika atzīta Elīna Zelča no 12.a kl. Visai izrādes gaitai sekojot, labāko aktieri  centās noskaidrot skolotāja Dzidra, un viņas atzinumā tas bija, Georgs Gibala un skolotāja Ingrīda Zelča, bet direktore pasniedza torti 8.a klases kolektīvam kā radošākajam un pārliecinošākajam iestudējuma veidotājam. Divpadsmitās klases trupa bija ieradusies zālē kopā ar laimes lāci, kurš apsolīja ierasties arī uz egles iedegšanas svinīgo brīdi.

No pulksten 16.00 uz radošajām darbnīcām tika gaidīti gan lieli gan mazi gulbenieši, lai pieredzējušu speciālistu vadībā mācītos gatavot Ziemassvētku rotājumus, ceptu piparkūkas, minētu mīklas, liktu darboties robotiem un cienātos ar ugunskura liesmā ceptām desiņām. Paldies tiem Gulbenes sākumskolas un ģimnāzijas pedagogiem, kuri sagādāja šo prieku visiem darboties gribētājiem!

Pulksten sešos vakarā  visi tika laipni gaidīti uz Skolas ielas lielās egles iedegšanas mirkli. Ar dziesmām to kuplināja gan sākumskolas skolotājas Velgas, gan ģimnāzijas pedagoģes Baibas dziedātāji. Lai gan lācis rādījās pavisam miermīlīgs, drošā atstatumā no visiem sanākušajiem to turēja lāča uzticību iemantojušais Georgs. Lelde un Amanda gan klusībā cerēja, ka lācis varētu vienā rāvienā visas problēmas atrisināt, lai gala rezultātā iemantotu pilnu sētu laimes, bet cerības izrādījās veltas, jo  lācis lika saprast, ka visi darbi veikšoties vien tad, ja dvēsele būšot pilna gaismas. Visiem klātesošajiem nācās secināt, ka nekāds laimes lācis nespēj izdarīt to, ko spējam paveikt mēs paši. Viens brīnums gan notika: pēc Georga dziedātās dziesmas lielajā, sirmajā eglē iedegās spožas uguntiņas. Vai tas lāča vai visu klātesošo nopelns – to atliek vien minēt. Paldies visiem šo svētku rīkotājiem un atsaucīgajiem atbalstītājiem!

Skatīt foto

Kopā ar visiem notiekošo vēroja skolotāja Ligita Zitāne