foto smallPrieks, ka mūs skolas skolotāja Simona Sniķe  atzīta par laureāti nominācijā “Par ieguldījumu un sasniegumiem darbā ar talantīgiem skolēniem”. Sirsnīgus kolēģu vārdus, dziesmotu apsveikumu un Gulbenes novada domes Pateicības rakstu skolotāja saņēma konkursa “Gada skolotājs” noslēguma pasākumā. Skolēni skolotāju raksturojuši šādi:

"Skolotāja Simona Sniķe ir ieinteresēta katra skolēna prasmju izaugsmē. Starp saviem ikdienas pienākumiem viņa vienmēr atrod skolēniem individuālu pieeju, lai audzēkņi pilnvērtīgi sagatavotos ekonomikas olimpiādēm, attīstītu biznesa idejas, darbojoties Skolēnu Mācību uzņēmumos, lai veidotu interesantāku gan savu, gan skolasbiedru sabiedrisko dzīvi. Pozitīva pieeja ne tikai mācību darbam, bet arī sarežģītām situācijām ir raksturīga Simonas Sniķes darba stilam. Skolotājas inovatīvās un interaktīvās metodes ļauj mācību saturu apgūt ātrāk un efektīvāk, kā arī saprast tēmas praktisko pielietojumu dzīvē. Simonu Sniķi raksturo mentora spējas, jo darbu ar talantīgiem skolēniem var veikt tikai talantīgs skolotājs." Hārdijs Nogobods (2017. gada absolvents, skolas eksprezidents)

(Foto www.gulbene.lv, foto autore Gunta Kalmane)

 “Skolotāja bija mans pirmais iedvesmas avots uzsākt man tik nozīmīgo darbību Skolēnu mācību uzņēmumā. Iedrošināja un mudināja darboties pat tad, kad ideja vēl bija pavisam neskaidra un šķita pat neiespējama. Skolotāja ļāva darboties patstāvīgi, bet nemanot virzīja mūsu darbības pareizajā virzienā, lai ideja realizētos. Vienmēr bija līdzās arī neveiksmēs, nekad nenosodot, bet ar savu pieredzējušo aci pamanot un draudzīgi kopā labojot kļūdas. Skolotāja bija tik svarīgais atbalsts, kad citi man neticēja. Varu droši teikt, ka Skolēnu mācību uzņēmums mainīja manu dzīvi un skolotāja Simona bija pirmais palīgs un drošais plecs, lai sāktu nozīmīgu posmu manā dzīvē.” Krista Arta Gargurne (2017. gada  absolvente, SMU “Woodbrush” vadītāja)

simona koleegi2017