Simona InaraTradicionālajā Gulbenes novada skolotāju augusta konferencē atzinīgu sava darba novērtējumu saņēma arī divas mūsu ģimnāzijas skolotājas: Simona Sniķe un Ināra Ločmele. Viņas saņēma IZM Atzinības rakstus par nozīmīgu ieguldījumu izglītības nozarē.

Skolotājas Simonas Sniķes profesionālo darbību raksturo radošums, uzdrīkstēšanās, tradicionālu vērtību saglabāšana un uzturēšana mūsdienu modernajā pasaulē.

Mācību procesu ekonomikā skolotāja cenšas sasaistīt ar reālo dzīvi, jo skolēni dodas mācību ekskursijās uz uzņēmumiem, tiekas ar uzņēmējiem, iestāžu vadītajiem. Pēc skolotājas iniciatīvas Gulbenes novada valsts ģimnāzija ir JA Latvija dalībskola kopš 2009./2010. mācību gada. Tā ir iespēja skolēniem attīstīt  savas uzņēmējprasmes, dibinot Skolēnu mācību uzņēmumus. Šajā mācību gadā SMU “Woodbruch” darbinieki tika uzaicināti uz tikšanos ar Ministru prezidentu Māri Kučinski, aktīvi piedalījās gadatirgos gan Latvijā, gan guva pirmo pieredzi starptautiskā gadatirgū Lietuvā. Skolotāja Simona Sniķe veic koordinatores pienākumus, sadarbojoties ar projekta “Esi līderis” partneriem, projekta ietvaros skolēniem tiek dota iespēja paplašināt savu redzesloku un apgūt jaunas zināšanas mārketingā, lietišķajā etiķetē, menedžmentā.

Skolotāja aktīvi atbalsta skolēnu darbību zinātniskās pētniecības jomā,  konsultē skolēnus darbu izstrādē, ar interesi iesaistās šajā procesā gan skolas, gan novada, gan valsts līmenī. Gandarījumu sniedz rezultāti – 2016./2017. mācību gadā Latvijas 41. skolēnu zinātniskajā konferencē Gulbenes novada valsts ģimnāzijas skolēns Jānis Kokarevičs ieguva 1. pakāpes diplomu mākslas zinātnes sekcijā (darbs “Grafiskā dizaina elementu un principu izmantošana izglītības iestādes pasākumu afišās”), skolniece Sabīne Russaka ieguva atzinību Vidzemes reģiona skolēnu zinātniskajā konferencē (darbs “Personīgā budžeta plānošana jauniešiem”).

Veicot direktores vietnieces audzināšanas darbā pienākumus, skolotāja Simona cenšas atrast līdzsvaru starp tradicionālajām un modernajām vērtībām. Tas izpaužas pasākumu veidošanā – Gulbenes novada valsts ģimnāzijā tika rīkots Ziemassvētku pasākums “Deju svētki Ziemas saulgriežos”, scenārija autore – S. Sniķe. Gulbenes novada metodisko izstrādņu skatē scenārijs tika novērtēts atzinīgi (3. vietas diploms), kā vērtīgs materiāls, ko var izmantot citi skolotāji.

Sadarbībā ar Gulbenes vidusskolu tika rīkoti Baltā galdauta svētki. Šāda jauna tradīcija varētu šķist izaicinājums, taču pasākumā izdevās rast ģimeņu kopības sajūtu caur dziesmu, deju un vizuālo mākslu. Skolotājai Simonai vienmēr  ir bijis svarīgi kaut vai klusi  izdarīt ko vairāk mūsu visu Latvijas labā, tāpēc arī nākamajā gadā skolu kolektīvi tiksies Baltā galdauta svētkos.

   

Skolotājas Ināras Ločmeles profesionālo darbību raksturo mērķtiecība, neatlaidīgums, erudīcija un inteliģence. Tieši darbā ar talantīgiem skolēniem šādas īpašības noder, jo  skolēni tiek mudināti iedziļināties, meklēt kopsakarības procesos, analizēt un vērtēt situācijas.

Skolotāja Ināra Ločmele sadarbībā ar Gulbenes novada domes Izglītības, kultūras un sporta nodaļu ir veiksmīgi atradusi veidu, kā nodrošināt skolēniem iespēju pilnveidot un papildināt zināšanas ģeogrāfijā ne tikai mācību stundās, bet arī  ārpus tām. Tā ir iespēja apmeklēt Vidzemes Jauno ģeogrāfu skolu. Kopš 2010./2011. mācību gada skolotāja rosina gan ģimnāzijas, gan novada skolu skolēnus regulāri apmeklēt nodarbības. Skolotāja  ir galvenā šī pasākuma koordinatore, gan veidojot skolēnu grupu, gan dodoties kopā ar skolēniem uz Valmieru. Skolotāja individuāli strādā ar ģimnāzijas skolēniem, gatavojot gan komandu mačiem, gan dažāda mēroga olimpiādēm.

Ir gandarījums par sasniegtajiem rezultātiem: 2015./2016. mācību gadā Vidzemes Jauno ģeogrāfu skolā Gulbenes novada valsts ģimnāzijas skolēns Kārlis Bošs 8.-9. klašu grupā  ieguva 1. vietu, bet zināšanās par karti  pārspēja 10. un 11. kl. skolēnus. 2016./2017. mācību gadā Gulbenes novada valsts ģimnāzija ieguva 3. vietu VJĢ skolu kopvērtējumā. Gulbenes novada valsts ģimnāzijas 9. klases skolēns Kārlis Bošs ģeogrāfijas 34. valsts  olimpiādē ieguva atzinību, kā arī piedalījās Baltijas valstu starptautiskajā ģeogrāfijas olimpiādē.

Iegūtais Vidzemes Jauno ģeogrāfu skolā skolēniem noder gan mācību stundās, gan konkursos un olimpiādēs, gan  tālākajās studijās. Dalība Jauno ģeogrāfu skolā veicinājusi skolēnos interesi par ģeogrāfiju un politiku, kā arī ļāvusi padarīt interesantāku mācību procesu gan skolēniem, gan skolotājiem. Atzinīgus vārdus par skolotājas darbu saka arī skolēni, minot, ka ģeogrāfijas stundas ir interesantas un daudzveidīgas.

Mēs – ģimnāzijas skolotāju kolektīvs – priecājamies par abu mūsu kolēģu panākumiem darbā un pievienojamies daudzo apsveicēju pulkam, vēlot gūt gandarījumu no sadarbības ar skolēniem arī šajā mācību gadā.

Skolas mācību metodiskā darba vadītāja
Maija Skopāne