Drukāt
Skatīts: 3247

Logo

Sākot ar 2017. gada martu, Gulbenes novada Valsts ģimnāzijā tiek īstenots Eiropas Savienības un Latvijas valsts finansēts projekts “Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” ar mērķi attīstīt karjeras izglītību skolā.

 

Projekta ietvaros šī gada 8. jūnijā Gulbenes novada valsts ģimnāzijā tika rīkotas praktiskas nodarbības “Labas komunikācijas prasmes – stūrakmens labai karjerai”, kurās 7. klašu skolēniem bija iespēja tikties ar komunikācijas prasmju attīstīšanas speciālisti Intu Lemešonoku, lai, kopīgi darbojoties, mācītos izteikt savu viedokli, uzklausīt citam citu, analizēt sevi, formulēt savas intereses, nākotnes ieceres, sapņus un mērķus.

Karjeras izglītības konsultante Sabīne Rutka