Drukāt
Skatīts: 1331

Piektdien, 10. februārī, mēs, 5 skolēnu pašpārvaldes aktīvisti – Hārdijs Nogobods, Krista Arta Gargurne, Laura Beāte Buliņa, Evelīna Homčenko un Georgs Gibala, kopā ar skolotāju Simonu Sniķi devāmies uz Madonu, lai satiktos ar citu skolu skolēnu pašpārvaldēm un apmainītos ar pieredzēto. Kopā šeit pulcējās jaunieši no 14 Valsts ģimnāzijām no tuvākas un tālākas apkārtnes.

Pirmajā dienas daļā tikāmies kinoteātrī “Vidzeme”, kur uzrunu teica Madonas Valsts ģimnāzijas (MVĢ) direktore Vanda Maderniece, kā arī, pirms tikām iepazīstināti ar dienas kārtību, baudījām muzikālu sveicienu. Pēc tam sadalījāmies divās grupās, lai dienas aktivitātes noritētu raitāk.
Vispirms mēs devāmies uz Madonas biznesa inkubatoru “Ideju Cehs”, kur tad arī pavadījām savu pirmo dienas daļu, apmainoties ar informāciju par skolēnu pašpārvaldes darbību. Mūsu darbs šeit notika septiņās stacijās, kuru vadītāji bija paši MVĢ jaunieši. Apspriedām tādus jautājumus kā sabiedriskās attiecības, skolēnu parlamenta struktūra, disciplīna, stundu kavēšana skolā, kultūra u.c. tēmas. Bija ļoti interesanti dzirdēt, kā jaunieši darbojas citās skolās, tāpat arī netrūka stāstāmā par mūsu darbu, piemēram, citās skolās darbojas ministriju sistēma, kur katru konkrēto pienākumu veic tam nozīmētais cilvēks, tikmēr mēs darbojamies uz brīvprātības principa – strādājam visi kopā, katrs pēc savas gribas. Katras tēmas apspriešanai mums tika atvēlētas desmit minūtes, ikvienam bija kāds sakāmais, bet laika ierobežojuma dēļ mēs vēl varētu apsprieties ilgi un dikti...
Atmosfēra šeit bija nepiespiesta, draudzīga, kas ļāva viegli izteikties un ātri iejusties starp nepazīstamiem, iepriekš neredzētiem cilvēkiem. Šādi pieredzes apmaiņas pasākumi ir lieliska izdevība iegūt jaunus draugus ar kopīgām interesēm un uzskatiem, kā arī veidot sadarbību ar citu skolu aktīvistiem. Bija prieks redzēt un uzklausīt jauniešus, kuriem ir spēcīga apņemšanās un gribasspēks. Nācās dzirdēt daudz veiksmes stāstus, kas norāda uz to, ka skolās aktīvie jaunieši, kas darbojas pašpārvaldē tiek atbalstīti gan skolēnu vidū, gan arī netrūkst palīdzības no skolotājiem.
Otro dienas daļu pavadījām kopā ar improvizācijas šova “Spiediens” aktrisi un radio SWH ētera personību Sandu Dejus, kur varējām noskaidrot, vai esam pietiekoši labi improvizatori un spējam nebaidīties pieļaut kļūdas savā dzīvē. Praktizējāmies multi-taskingā (spēja paveikt vairākas lietas vienlaicīgi), runas un fantāzijas prasmju attīstīšanā. Var droši galvot, ka šī bija viena no emocijām bagātākajām pēcpusdienām, jo lija smieklu šaltis un bija daudz apmulsuma pilnu brīžu. Radās arī atziņa pēc šāda veida darbošanās: “Ja cilvēkam tiek dāvāta izvēles brīvība, viņš tāpat nebūs spējīgs rast labāko risinājumu, vēl vairāk sarežģījot visu ap sevi.”.

Noslēgumā atskatījāmies uz paveikto, sekoja atzinīgi vārdi un kopbilde. Skolēnu pašpārvalde saņēma pateicības rakstu par piedalīšanos, savukārt skolotāja Simona – apliecinājumu darbā ar jauniešiem. Dienu var raksturot kā produktīvu, aizraujošu un pilnu ar dažādām idejām jauniem pasākumiem.
pashparvaldes2017GNVĢ skolēnu pašpārvalde