26. janvārī Gulbenes novada valsts ģimnāzijā pulcējās 10.-12. klašu skolēnu komandas, lai sacenstos zināšanās par aktuālākajiem notikumiem politikā, ekonomikā, kultūrā, sportā, mūzikā, kino u.c. Konkursā bija pārstāvētas četras novada vidusskolas: GNVĢ ( 5 komandas), Gulbenes 2. vidusskola ( 4 komandas), Lizuma vidusskola un Lejasciema vidusskola.

Konkursu organizēja un vadīja GNVĢ diskusiju kluba “ Ķas ? Kur? Kad?” “veterāni”- 12. klases skolēni: N. Medne. K.  A. Gargurne, Z. Maltauniece. L. Medne, H. Nogobods, R. Ročāns, U. Zaķe, V. Kuļikova un K. Kanaviņš.

Konkursā  3. vietu ieguva Gulbenes 2. vidusskolas 10.b klases komanda; 2. vietu- Lizuma vidusskolas komanda; 1. vietu – ģimnāzijas 11.a klases pirmā komanda.

Paldies vēstures skolotājiem A.Grīnbergai, I.Sebrei, A. Doropoļskim un klašu audzinātājiem par skolēnu sagatavošanu konkursam. Paldies manai erudītu komandai!

Gulbenes novada vēstures metodiskās apvienības vadītāja Ilze Kalve

Šajā spēlē katram bija iespēja pārbaudīt zināšanas gan par aktuālo, gan par vēsturiski nozīmīgo saistībā ar Latviju. To varēja veikt daudzveidīgajos uzdevumos par visdažādākajām tēmām: kino, mūzika, sports. Pārstāvji no 11.a klases uzskata, ka pasākums tika vadīts ļoti organizēti, patika daudzveidīgais uzdevumu un tēmu klāsts, toties piebilst, ka dažos uzdevumos bija pietrūcis laika, uzdevumos, kur bija daudz gada skaitļu, šķita par grūtu un citiem par mazsvarīgiem faktiem, to vietā varēja būt vairāk aktuālas informācijas. Paldies organizētājiem! Prieks piedalīties šāda veida pasākumos, kur jauniešiem ir iespēja izglītoties, pārbaudīt zināšanas un veicināt interesi par notiekošo.

J.Kokarevičs 11.a kl.