Gulbenes novada valsts ģimnāzijas interešu izglītības programmu īstenošana 2019./2020. mācību gadā

1. Dejas

 

 

 

 

 

 

Pulciņš

Vadītājs

Laiks

Vieta

1.-2.klase “Knausīši”

Zane Meiere

pirmdienās 13.30-14.30

trešdienās 13.30-14.30

kultūras centrs

kultūras centrs

1.-2.klase

Dina Markova

otrdienās 13.30-14.30

ceturtdienās 13.30-14.30

kultūras centrs

skolas aktu zāle

3.-4.klase

Dina Markova

otrdienās 14.30-15.30

ceturtdienās 14.30-15.30

kultūras centrs

skolas aktu zāle

5.-6.kl.deju kolektīvs

Zane Meiere

 

pirmdienās 14.30-15.30

trešdienās 14.30-15.30

kultūras centrs

kultūras centrs

7.-9.klašu grupa “Spārēni”

Daiga Tipāne

otrdienās 15.30-16.45

ceturtdienās 15.30-17.00

kultūras centrs

skolas aktu zāle

10.-12.klašu grupa “Rūsiņš”

Dace Freimane

pirmdienās 16.00-18.00

ceturtdienās 17.00-19.00

skolas aktu zāle

skolas aktu zāle

1.1.

Sarīkojumu dejas 1.-6.kl.

Sarmīte Ieleja

pirmdienās 13.25-14.10

trešdienās 13.25-14.10

skolas aktu zāle

skolas aktu zāle

2. Mūzika

Vokālais ansamblis “Vēja sapņi”

Velga Kočāne

 

trešdienās 7.45-8.25

piektdienās 14.10-14.50

34.kabinets

34.kabinets

2.kl.ansamblis “Sapnītis”

Velga Kočāne

 

pirmdienās 13.20-14.00

piektdienās 13.20-14.00

34.kabinets

34.kabinets

1.-4.klašu ansamblis “Stariņi”

Vita Poiša

 

pirmdienās 8.00-8.25

piektdienās 8.00-8.25

piektdienās 14.00-14.50

55.kabinets

55.kabinets

55.kabinets

Vokāli instrumentālais ansamblis

Grigorijs Gorodko

pirmdienās 16.00-18.00

piektdienās 16.00-17.20

55.kabinets

55.kabinets

1.-4.klašu koris

Baiba Ozoliņa-Maltavniece

pirmdienās 14.10-15.10

trešdienās 14.10-15.10

55.kabinets

55.kabinets

Kora studija 7.-12.kl.

Baiba Ozoliņa-Maltavniece

pirmdienās 15.30-17.30

1.stāva zāle/zāle

7.-12.klašu koris

Baiba Ozoliņa-Maltavniece

pirmdienās 18.00-20.00

trešdienās 17.00-19.00

1.stāva zāle/zāle

1.stāva zāle/zāle

3. Teātris

1.-6.klašu teātra pulciņš

Inga Anča

otrdienās 14.10-14.50

trešdienās 7.45-8.25

piektdienās 13.20-14.50

skolas zāle

skolas zāle

skolas zāle

7.-12.klašu teātra pulciņš

Inga Anča

pirmdienās 15.40 – 17.00

trešdienās 14.55-16.15

44.kabinets

skolas zāle

4. Vizuālā un lietišķā māksla

Vizuāli plastiskās mākslas pulciņš 1.-6.kl.

Inese Gabrāne

 

pirmdienās 14.10-14.50

otrdienās 7.45-8.25

308.kabinets

308.kabinets

Smilšu spēles 1.-6.kl.

Inese Gabrāne

otrdienās 13.20-14.50

308.kabinets

5. Sports

Velosipēdistu pulciņš 2.- 6.klase

Inga Anča

pirmdienās 14.10-15.30

trešdienās 13.20-14.00

ceturtdienās 7.45-8.25

ārā/29.kabinets

ārā/29.kabinets

ārā/29.kabinets

Ritmika 1.-4.kl.

Irēna Aizpure

pirmdienās 8.30-9.10(1.a)

pirmdienās 9.20-10.00(2.b)

otrdienās 11.40-12.20(3.a)

otrdienās 12.30-13.10(1.b)

trešdienās 10.10-10.50(4.b)

trešdienās 11.40-12.20(3.a)

trešdienās 12.30-13.10(1.d)

ceturtdienās 11.40-12.20(3.b)

ceturtdienās 12.30-13.10(1.c)

piektdienās 9.20-10.00(2.a)

skolas aktu zāle

skolas aktu zāle

skolas aktu zāle

skolas aktu zāle

skolas aktu zāle

skolas aktu zāle

skolas aktu zāle

skolas aktu zāle

skolas aktu zāle

BMX apmācība

Vents Štrombergs

rudenī:

otrdienās no 18.00

ceturtdienās no 18.00

ziemā:

ceturtdienās no 18.00

sestdienās (par laiku vienosies)

Nākotnes iela 9 (BMX trase)

 

 

sporta centrs

Kraukļu iekštelpu BMX trasē

Dambrete

Jānis Ļoļāns

piektdienās:

viena grupa – 13.20-14.00

otra grupa – 15.00-15.40

 

44.kabinets

44.kabinets

6. Citi

AWARD (7.-12.kl.)

Arta Katane

pirmdienās 14.55-15.35

ceturtdienās 14.55-16.20

30.kabinets(Ss)

30.kabinets (Ss)

Veselību veicinoša skola (7.-12.kl.)

Arta Katane

 

otrdienās 14.55-15.35

piektdienās 14.55-16.20

30.kabinets (Ss)

30.kabinets (Ss)

Euroskola (10.-12.kl.)

Aleksandra Birkova

otrdienās no 15.40

trešdienās no 15.40

36.kabinets (Ģ.)

36.kabinets (Ģ.)

 

GNVĢ 2017./ 2018. m. g. mācību priekšmetu olimpiāžu laureāti

 Nr. Vārds Uzvārds Klase Olimpiāde Vieta
1.  Kristaps Melnis 10. angļu valodas valsts 47. olimpiāde Atz.
2.  Gunārs Ābeltiņš, Aleksis Miezītis 8.  novada ģeogrāfijas komandu olimpiāde 8. klasei 1.
3.  Kārlis Bošs 10.  novada ģeogrāfijas olimpiāde 1.
4.  Mikus Černoglazovs 12.  novada ģeogrāfijas olimpiāde 3.
5.  Georgs Gibala 11.  novada ģeogrāfijas olimpiāde Atz.
6.  Kristiāns Dzerkaļs 11.  novada ģeogrāfijas olimpiāde Atz.
7.  Krista Zajančauska 8.  novada skatuves runas konkurss 1.
8.  Loreta Kalniņa 7.  novada skatuves runas konkurss 2.
9.  Agnese Keita Birzniece 7.  novada skatuves runas konkurss 2.
10.  Georgs Gibala 11.b  novada vēstures 3.
11.  Anete Andrupe 9.b  novada latviešu valodas un literatūras 2.
12.  Vanesa Vajevska 8.a  novada latviešu valodas un literatūras 3.
13.  Dita Elizabete Kandere 9.b  novada latviešu valodas un literatūras 3.
 14.  Linards Reinis 9.  novada koka un metāla tehnoloģiju 3.
 15.  Patrīcija Švarce - Švampāne 8.  novada tekstila tehnoloģiju 2.
 16.  Diāna Krasiļņikova 8.  novada tekstila tehnoloģiju 3.
 17.  Elizabete Brūniņa 8.  novada tekstila tehnoloģiju Atz.
 18.  Kristiāna Belova 9.  novada tekstila tehnoloģiju Atz.
 19.  Kārlis Bošs 10.  novada matemātikas 1.
 20.  Ainārs Lapkovskis 9.  novada matemātikas 3.
21.  Kristaps Melnis 10.  novada angļu valodas 1.
22.  Dāvis Dubrovs 11.  novada angļu valodas 1.
23.  Katrīna Dundure 11.  novada angļu valodas 2.
24.  Kārlis Bošs 10.  novada angļu valodas 3.
25.  Kristiāns Dzerkaļs 11.  novada angļu valodas Atz.
26.  Kristīne Berķe 10.  novada angļu valodas Atz.
27.  Elīna Zelča 12.  novada vācu valodas 2.
28.  Hanna Kalēja 8.  novada vācu valodas 3.
29.  Anna Johansone 10.  novada vācu valodas 3.
30.  Renārs Kokorevičs 12.  novada vācu valodas Atz.
31.  Kristiāna Belova 9.  novada bioloģijas 1.
32.  Dita Medne 9.  novada bioloģijas Atz.
33.  Megija Ķiploka 9.  novada bioloģijas Atz.
34.  Kristīne Berķe 10.  novada bioloģijas 1.
35.  Elīna Vasiļjeva 10.  novada bioloģijas Atz.
36.  Alvīne Ivanova 11.  novada bioloģijas 2.
37.  Vanesa Vajevska 8.a  skolas angļu valodas 3.
38.  Evita Gusāre 9.a  skolas angļu valodas Atz.
39.  Samanta Ignate 9.b  skolas angļu valodas 1.
40.  Anete Andrupe 9.b  skolas angļu valodas 2.


2016./2017. mācību gada mācību priekšmetu olimpiāžu laureāti

Gunārs Ābeltiņš – 3. vieta novada matemātikas olimpiādē
Evelīna Laura Seļicka – atzinība novada matemātikas olimpiādē
Marks Danieks – 1. vieta novada tehniskās grafikas olimpiādē
Haralds Bikše – 3. vieta novada vācu valodas olimpiādē
Anete Andrupe – atzinība novada latviešu valodas un literatūras olimpiādē
Komanda “Meitenes” Dita Medne, Dita Elizabete Kandere, Anete Andrupe – 2. vieta novada ģeogrāfijas olimpiādē
Komanda “”Ģeogrāfi” Kitija Pētersone, Kristiāna Belova, Ričards Zunda – atzinība  novada ģeogrāfijas olimpiādē
Kārlis Bošs – 1. vieta novada ģeogrāfijas olimpiādē, 2. vieta novada matemātikas un fizikas olimpiādē,  3.  vieta novada bioloģijas olimpiādē
Krists Cirpons – 2. vieta novada tehniskās grafikas olimpiādē  
Alvīne Ivanova – 2. vieta novada bioloģijas olimpiādē
Kristiāns Dzerkaļs – 1. vieta novada matemātikas olimpiādē
Mikus Černoglazovs – 2. vieta novada ģeogrāfijas olimpiādē
Agrita Timofejeva – 3. vieta novada ģeogrāfijas olimpiādē, atzinība novada matemātikas olimpiādē
Elīna Zelča – 3. vieta novada ģeogrāfijas un vācu valodas olimpiādē
Katrīna Dundure – 1. vieta novada angļu valodas olimpiādē,  atzinība novada ģeogrāfijas olimpiādē
Bruno Eduards Krēsliņš - atzinība novada ekonomikas un  ģeogrāfijas olimpiādē
Viktorija Kuļikova – 1. vieta novada vācu valodas olimpiādē, atzinība novada angļu valodas olimpiādē
Hārdijs Nogobods – atzinība novada ekonomikas olimpiādē
Ulla Zaķe – 3. vieta novada angļu valodas olimpiādē 

GNVĢ 2013./ 2014. m. g. mācību priekšmetu olimpiāžu laureāti

Nr.p.k. Vārds Uzvārds Klase Priekšmets Vieta
1. Lauma Lāce 9. bioloģija 3.
        Latviešu valoda un literatūra 1.
        fizika 1.
2. Hārdijs Nogobods 9. Latviešu valoda un literatūra 3.
        fizika 1.
        ķīmija 3.
3. Viktorija Kuļikova 9. Latviešu valoda un literatūra Atzinība
4. Ulla Zaķe 9. Latviešu valoda un literatūra Atzinība
5. Zanda Maltauniece 9. Mājturība un tehnoloģijas 1.
6. Evelīna Škapare 9. Mājturība un tehnoloģijas 2.
7. Elīna Freimane 7. Mājturība un tehnoloģijas 1.
8. Krists Jānis Karolis 8. Mājturība un tehnoloģijas Atzinība
        Austrumlatvijas atklātā olimpiāde fizikā 3.
9. Bruno Krēsliņš 8. Austrumlatvijas atklātā olimpiāde fizikā Atzinība
10. Elīna Zelča 8. Vācu valoda 2.
11. Jānis Kokarevičs 8. Vācu valoda 3.
12. Renārs Kokorevičs 8. Vācu valoda Atzinība
13. Rinalds Ozers 8. Vācu valoda Atzinība
14. Mārtiņš Ručevskis 10. ģeogrāfija 1.
        Fizika Atzinība
        Matemātika 1.
        Daugavpils VĢ atklātā olimpiāde vācu valoda kā 3.svešvaloda 1.
15. Elvijs Vanags 10. Fizika Atzinība
16. Agita Maderniece 11. ģeogrāfija Atzinība
17. Suzanna Danga 12. Krievu valoda 1.
18. Kate Annija Ročāne 12. Vācu valoda 1.
19. Terēza Kablukova 12. Vācu valoda 2.
20. Monta Pužule 12. Vācu valoda 3.
21. Sintija Augule 12. Angļu valoda 1.
        Vidzemes 3.angļu val. olimpiāde 3.
22. Dagnija Grele 12. Angļu valoda Atzinība
23. Egīls Bošs 12. matemātika Atzinība

 

GNVĢ 2012./ 2013. m. g. mācību priekšmetu olimpiāžu laureāti

Vārds, uzvārds Klase Priekšmets Vieta
Anna Belova 9. bioloģija Atzinība
Katrīna Anna Dille 9. bioloģija Atzinība
Santa Augule 12. vācu valoda Atzinība
Andra Lauva -Salnāja 12. vācu valoda III
Klinta Vilde 12. vācu valoda II
Viktorija Kuļikova 8. vācu valoda I
Linards Birznieks 12. vēsture Atzinība
Klinta Vilde 12. angļu valoda Atzinība
Zanda Apine 12. angļu valoda Atzinība
Sintija Augule 11. Vidzemes novada angļu valoda II
Mārtiņš Ručevskis 9. III Latvijas atklātā angļu valoda Atzinība
Andra Lauva –Salnāja 12. matemātika II
Elvijs Vanags 9. matemātika II
Hārdijs Nogobods 8. matemātika I
Ulla Zaķe 8. matemātika II
Lauma Lāce 8. matemātika III
Dace Medne 7. matemātika II
Eva Bizika 7. matemātika Atzinība
Hārdijs Nogobods 8. latviešu valoda un literatūra I
Ulla Zaķe 8. latviešu valoda un literatūra II
Lauma Lāce 8. latviešu valoda un literatūra Atzinība
Katrīna Anna Dille 9. latviešu valoda un literatūra Atzinība
Mārtiņš Ručevskis 9. latviešu valoda un literatūra I
Vanda Kanaviņa 12. latviešu valoda un literatūra III
Laima Puste 11. ģeogrāfija Atzinība
Sintija Augule 11. ģeogrāfija Atzinība
Hārdijs Nogobods 8. ģeogrāfija I
Lauma Lāce 8. ģeogrāfija II
Lauma Lāce 8. mājturība un tehnoloģijas I
Airita Motivāne 8. mājturība un tehnoloģijas II
Zanda Maltauniece 8. mājturība un tehnoloģijas III

Centralizēto eksāmenu rezultāti pēdējos trīs mācību gados, to salīdzinājums novada un valsts mērogā

2014./2015. mācību gads

Vērtējumu skala % 21-30 % 31-40% 41-50% 51-60 % 61- 70 % 71- 80 % 81- 90 % 91- 100 % Kārtotāju skaits Vidējais kop-procents GNVĢ (%) novadā (%) valstī (%)
   Skolēnu skaits atbilstoši vērtējumu skalai        
Angļu valoda  2 1 2 5 1 7 6 1 25 66,84 52,58 54,10
Krievu valoda       2   1 2   5 72,75 60,76 71,80
Latviešu valoda     4 2 12 6 3   27 66,39 52,23 48,70
Matemātika   4 6   7 7 1 2 27 62,40 41,92 43,60 
Fizika     1 1 1       3 55,5 60,58 50,30
Bioloģija       1 2 1 1   5 70,86 65,23 62,50
Ķīmija             1   1 83,83 83,83 65,60
Vācu valoda       1         1 52,16 42,91 64,20

2013./2014. mācību gads

Vērtējumu skala % 21-30 % 31-40% 41-50% 51-60 % 61- 70 % 71- 80 % 81- 90 % 91- 100 % Kārtotāju skaits Vidējais kop-procents GNVĢ (%) novadā (%) valstī (%)
   Skolēnu skaits atbilstoši vērtējumu skalai        
Angļu valoda       4 7 14 11 1 37 75,1 53,4 56,1
Krievu valoda         3 5 2   10 75,6 53,4 70,9
Latviešu valoda   1 1 6 14 11 3 1 40 67,7 52 52,7
Matemātika   2 4 14 5 6 6 3 40      
Fizika   1   1         2 45,2 53 51,2
Bioloģija   2   1     1   4 54,9 53,3 59,3
Ķīmija   1             1 40,8 49,6 59,4
Vēsture         1 1 1   3 77,4 52,3 42,6

2012./2013. mācību gads

Vērtējumu skala % 20-29 % 30-39% 40-49% 50-59 % 60- 69 % 70- 79 % 80- 89 % 90- 100 % Kārtotāju skaits Vidējais kop-procents GNVĢ (%) novadā (%) valstī (%)
           
Angļu valoda   2 1 11 6 14 11 1 46 68.48 54.14 54.70
Krievu valoda     1 5 5 3     14 61.21 56.69 64.2
Latviešu valoda       3 15 21 12 2 53 73.47 58.82 55.71
Matemātika 5 6 9 11 11 2 5 4 53 56.43 34.02 37.3
Fizika     1 4 1 1       7 58.71 58.1 53.8
Bioloģija       2 5 1   1   9 64.67 65.11 65.6
Ķīmija     1   1         2 51 62.5 63.7
Latvijas un pasaules vēsture             1     1 80 33.88 37.20
Vācu valoda       1 1 2     4 67.25% 67.25 65.9

2011./2012. mācību gads

Mācību priekšmets Zināšanu līmeņi Kārtotāju skaits ABC līmenī GNVĢ ABC līmenī novadā ABC līmenī valstī
  A B C D E F        
Angļu valoda 9 17 24 8 0 0 58 86% 47% 51%
Krievu valoda 1 5 3 0 0 0 9 100% 68% 80%
Latviešu valoda 7 30 19 3 0 0 59 95% 52% 52%
Matemātika 7 24 21 7 0 0 59 88% 42% 42%
Fizika 2 4 2 1 0 0 9 89% 85% 52%
Bioloģija 0 2 3 2 0 0 7 71% 53% 58%
Ķīmija 0 0 1 2 0 0 3 33% 50% 56%
  26 82 73 23 0 0 204 88,7%    
Kopā 12,7% 40,2% 35,8% 11,3% 0 0        

2010./2011. mācību gads

Mācību priekšmets Zināšanu līmeņi Kārtotāju skaits ABC līmenī GNVĢ ABC līmenī novadā ABC līmenī valstī
  A B C D E F        
Angļu valoda 10 24 27 7 0 0 68 90% 53% 50%
Vācu valoda 2 2 0 0 0 0 4 100% 80% 62%
Krievu valoda 2 3 3 0 0 0 8 100% 77% 89%
Latviešu valoda 7 36 25 1 0 0 69 99% 56% 50%
Matemātika 6 12 29 18 4 0 69 68% 35% 39%
Fizika 0 2 8 2 0 0 12 83% 69% 48%
Vēsture 2 0 0 0 0 0 2 100% 40% 44%
Bioloģija 2 2 3 3 0 0 10 70% 52% 53%
Ķīmija 0 0 1 1 0 0 2 50% 33% 52%
Kopā 31 81 96 32 4 0 244 85,2%    
  12,7% 33,2% 39,3% 13,1% 1,6% 0        

2009./2010. mācību gads

Mācību priekšmets Zināšanu līmeņi Kārtotāju skaits  GNVĢ ABC līmenī GNVĢ ABC līmenī novadā ABC līmenī valstī
  A B C D E F        
Angļu valoda 9 26 19 4 0 0 58 93% 51% 53%
Krievu valoda 0 5 5 1 0 0 11 91% 68% 86%
Latviešu valoda 12 33 16 1 0 0 62 98% 62% 50%
Matemātika 3 17 29 12 1 0 62 79% 36% 41%
Fizika 0 2 5 2 1 0 10 70% 52% 52%
Bioloģija 0 3 3 0 0 0 6 100% 59% 54%
Ķīmija 0 3 1 1 1 0 6 67% 43% 59%
Vēsture 1 0 0 0 0 0 1 100% 18% 41%
Vācu valoda 1 2 4 0 0 0 7 100% 30% 73%
Kopā 26 91 82 21 3 0 223 89,3%    
  11,7% 40,8% 36,8% 9,4% 1,3%