2016. gada pašā nogalē vācu valodas koordinatore – konsultante Latvijā Anete Rihtere-Jūdtas k-dze informēja ģimnāzijas vadību un vācu valodas skolotāju par to, ka Vācijas Kultūras ministru konference (KMK) piešķīrusi Gulbenes novada valsts ģimnāzijai tiesības patstāvīgi organizēt starptautisko vācu valodas I pakāpes diploma eksāmenu (A2/B1 līmenis) līdz 2019. gadam, pamatojoties uz šobrīd iesniegto kandidātu skaitu. Pēc trīs gadu perioda, izvērtējot skolēnu skaitu, cik daudzi audzēkņi būs nokārtojuši šo eksāmenu un saņēmuši  1. pakāpes diplomu, skola varēs iesniegt  jaunu pieprasījumu par termiņa pagarināšanu.

Vācu valodas I pakāpes diploma eksāmenu drīkst kārtot 9. un 10. klases skolēni ar labām zināšanām vācu valodā. Minētais starptautiskais pārbaudījums A2/B1 līmenī (DSD I) sastāv no 4 daļām:
1) lasīšanas izpratnes pārbaudes;
2) klausīšanās izpratnes pārbaudes;
3) rakstveida komunikācijas;
4) mutvārdu komunikācijas.

DSD I pakāpes eksāmena diplomu B1 līmenī iegūst tad, ja visās daļās sasniegts B1 līmenis. DSD A2 līmeņa diplomu skolēns saņem tad, ja visās daļās iegūto punktu skaits atbilst A2 līmenim, bet visās nav iegūts B1 līmenis.
Šis starptautiski atzītais vācu valodas I pakāpes diploms
*dod iespēju mācīties vidējās mācību iestādēs Vācijā,
*ir apliecinošs dokuments atbilstošajam zināšanu līmenim vācu valodā,
*ir labs garants darba tirgū.

Jau 2015./2016. mācību gadā 5 mūsu skolas skolēni nokārtoja minēto pārbaudījumu, iegūstot B1 līmeni.
Jau kopš 2004. gada ģimnāzijā tiek realizēta starptautiskā vācu valodas II pakāpes diploma eksāmena programma (DSD II), gatavojot audzēkņus studijām Vācijā.

Vācu valodas skolotāja Anita Putna.

sprachdiplom